בעלי מניות ושליטה

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ הינה חברה בבעלותה המלאה של פסגות בית השקעות בע"מ ("חברת האם"), חברת האם, מוחזקת על ידי אלטשולר גמל ופנסיה בע"מ.


בעלי השליטה באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (ח.צ. 513173393), הם ה"ה (א) גילעד אלטשולר באמצעות החזקה ב- 100% בגילעד אלטשולר החזקות בע"מ, המחזיקה ב- 44.81% באלטשולר שחם בע"מ, המחזיקה ב-57.36% באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ). (ב) קלמן שחם באמצעות החזקה ב-100% ממניות ההנהלה של קלמן שחם החזקות בע"מ, המחזיקה ב- 44.81%  מאלטשולר שחם בע"מ, המחזיקה ב-57.36% באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ). (ג) רוני בנין בר בנאמנות עבור גליה ז'אן בר וילף ודניאל בנין בר, באמצעות החזקה ב-9.89% באלטשולר שחם בע"מ, המחזיקה ב-57.36% באלטשולר-שחם גמל ופנסיה בע"מ. (ד) יאיר לוינשטיין באמצעות החזקה ב-100% מיאיר לוינשטיין החזקות בע"מ, המחזיקה ב-14.43% באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.