תקנונים


​​​​קופות גמל


​תקנון מיום 20.06.16

הסבר אודות השינויים מיום 20.06.16

תקנון בסימן שינויים מיום 20.06.16

תקנון מיום 11.01.16

הסבר אודות השינויים מיום 11.01.16

תקנון בסימן שינויים מיום 11.01.16

תקנון מיום 01.01.16

הסבר אודות השינויים מיום 01.01.16

תקנון בסימן שינויים מיום 01.01.16

תקנון מיום 20.03.15

הסבר אודות השינויים מיום 20.03.15

תקנון בסימן שינויים מיום 20.03.15

תקנון מיום 15.02.15

תקנון מיום 01.11.14

תקנון מיום 01.10.14

תקנון מיום 31.12.13

ביטול תקנון מיום 31.12.13

תקנון מיום 01.01.13 

 

קרנות השתלמות


קרן פנסיה מקיפה


פירוט שינויים שנעשו בתקנון הקרן מיום 15.11.15
קרן פנסיה כללית


הסבר אודות השינויים מיום 20.06.18
פסגות NEXT גמל להשקעה

קרן פנסיה ה.ע.ל