שאלות ותשובות - מיזוגים

לכל שאלה תשובה

תוכנית מיזוגי הקופות, ביום 31.12.2013, מוזגו קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהולנו. אנו בפסגות קופות גמל ופנסיה, מציעים מגוון רחב של מוצרים ושירותים, בהם קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים. מגוון זה מאפשר לנו לבצע התאמה מירבית לצרכים האישיים של לקוחותינו הפרטיים והעסקיים.

 

האם במועד הסמוך למיזוג יתאפשר לבצע משיכה או העברה בין מסלולים/קופות?

בשל ביצוע המיזוגים, פעולות משיכה והעברה בין מסלולים/קופות שתאריך ביצוען חל לאחר 31.12.2013 עשויות להידחות עד לתאריך 19.1.2014.
 
 

קיבלתי את המכתב שלכם, מה זה אומר?

בעקבות הנחיות משרד האוצר, כל גוף מנהל יוכל להחזיק קופת גמל אחת מכל סוג על כן, בהתאם להנחיות האוצר, שלחנו לך מכתב שמודיע לך על תהליך המיזוג שנערך בפסגות ב- 31.12.2013

האם אני נפגע איכשהו מהתהליך הזה?

זכויות העמיתים בקופות, לרבות ותק, נזילות ומוטבים, יישמרו ולא תיפגענה כתוצאה מהמיזוג.

האם המיזוג עלה לי כסף?

אין כל עלות כספית לעמית בשל ביצוע המיזוג

האם הייתי צריך לאשר את ביצוע המיזוג והאם יש צורך בחתימה על מסמך כלשהו?

המיזוג התבצע בהתאם להנחיות האוצר ועל כן לא היה צורך באישורו של העמית למיזוג.
ע"פ הנחיות האוצר יידענו את העמיתים לפחות 45 ימים לפני על ביצוע המיזוגים.

האם שיניתם לי את מדיניות ההשקעה?

ביצענו מיזוג של קופות ומסלולים בעלי מדיניות השקעה דומה (לדוגמא: פסגות גמל כללי התמזג לפסגות גדיש כללי). טרם המיזוג בוצעה בדיקה מקיפה כדי להבטיח שממוזגים מסלולים בעלי מדיניות השקעה דומה. ככל שבוצע שינוי במדיניות ההשקעות יינתן לכך ביטוי בדיווח שיישלח אליך ובאתר החברה

אני לא מעוניין בשינוי הזה, יש משהו שאני יכול לעשות בנידון?

הקופות מוזגו בעקבות דרישה של משרד האוצר. כמובן שבמידה והמסלול/קופה החדשה לא תתאים לך מבחינת
מדיניות ההשקעה שלה, או מכל סיבה אחרת, תוכל לעבור לכל מסלול/קופה שתבחר ממגוון האפשרויות שיש לפסגות להציע או לכל קופה אחרת.

האם המספר עמית שלי משתנה? איך אני אדע מה החדש?

לעמיתים שהקופות שלהם התמזגו לקופות אחרות (לדוגמא: עמיתי קופת פסגות גמל שהתמזגו לקופת פסגות גדיש) שונה מספר העמית. את מספר העמית החדש שלך יהיה ניתן לראות בסטייטמנט השנתי של 2013, שישלח במהלך חודש מרץ 2014.

איפה אני יכול לראות את התקנון ומדיניות ההשקעה החדשה?

מדיניות ההשקעה של המסלולים הקולטים מפורסמת באתר פסגות. התקנונים של הקופות הקולטות מפורסמות באתר פסגות.

מה קורה עם הפקדות במס"ב/מל"מ, האם העובד נדרש לעדכן את המעסיק?

עובד לא נדרש לעדכן את המעסיק בפרטי הפקדה חדשים מלבד עמיתים המפקידים במעמד עצמאי באמצעות המעסיק (הפקדות עצמאיות דרך תלוש השכר). אנו דואגים לעדכן את המעסיקים בפרטי ההפקדה החדשים. בנוסף, מערכת מס"ב תבצע פעולת follow me , כלומר מעסיק אשר ישדר הפקדה באמצעות מס"ב לחשבון הישן, המערכת תנתב את ההפקדה לחשבון החדש באופן אוטומטי.

מה קורה עם הפקדות מתלושי שכר/קצבה (כולל עובדי מדינה)?

במידה והפקדות אלו מבוצעות באמצעות מס"ב אז אין צורך לעדכן את המעסיק שכן יתבצע  follow me.

עד מתי תהיה אפשרות לבצע הפקדה ישירות לקופה דרך סניף בנק לאומי?

ניתן היה לבצע הפקדה ישירות לקופה דרך בנק לאומי עד ה-31.12.2013 כולל. החל מה - 01.01.2014 לא ניתן לבצע הפקדה ישירות לקופה דרך בנק לאומי,אבל תהיה את האפשרות לבצע הפקדה בהעברה בנקאית בדיוק כמו שהיום מבצעים דרך בנק דיסקונט, מזרחי טפחות וכד'.

מה יקרה במידה והעמית בטעות יפקיד כספים ישירות לקופה לאחר המיזוג?

כעיקרון העמית לא יוכל לבצע הפקדה ישירה לחשבון בלאומי לאחר המיזוג דרך הסניף כיוון שהסניף לא יספק את השירות. במידה ובאופן כלשהו כן יצליח לבצע את ההפקדה לחשבון בלאומי ההפקדה תיפול בשגוי שכן החשבון יהיה סגור. כאשר העמית יעביר אסמכתא על ביצוע ההפקדה והטעות תתגלה צוות הפקדות שגויות ידאג לשייך את הכסף לחשבון החדש בפועלים.