פניה לממונה על פניות הציבור

הממונה על פניות הציבור בפסגות


 

ניתן לפנות אל הממונה לפניות הציבור בפסגות בדרך הנוחה לך - בדואר, בפקס או באמצעות דואר אלקטרוני.

בדואר
טניה עומר - הממונה על פניות הציבור
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
אחד העם 14
תל אביב 65142

בפקס
03-5106215

בדואר אלקטרוני
PniyotHatzibur@psagot.co.il

לתשומת לבך - אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מס' תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. תיאור פרטי הפנייה.
ג. צירוף אסמכתאות תומכות.

הסבר אודות ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

פרטים נוספים אודות הליך בדיקת זכאות למשיכת כספים מחשבון עמית שנפטר ניתן למצוא בטפסי הסבר:

 

דרכי ההתקשרות עם פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ:
אנו מזמינים אתכם, קהל לקוחותינו לפנות אלינו לקבלת שירות בכל נושא בדרכים הבאות:
בטלפון: 6707*
בפקס שמספרו: 03-5162757
במייל: Pniyot@psagot.co.il
על ידי משלוח דואר לכתובתנו: אחד העם 14, תל אביב מיקוד: 6514211