תוכנית מיזוגי הקופות

אנו בפסגות קופות גמל ופנסיה, מציעים מגוון רחב של מוצרים ושירותים, בהם קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים. מגוון זה מאפשר לנו לבצע התאמה מירבית לצרכים האישיים של לקוחותינו הפרטיים והעסקיים.

הודעה בדבר מיזוגי קופות ומסלולים

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "פסגות גמל" או "החברה") מתכבדת להודיע בזאת כי בהמשך להוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה"), השלימה פסגות גמל את המיזוגים בין הקופות והמסלולים שבניהולה ביום 1/1/2014.
המיזוגים בוצעו בהתאם להוראות הממונה המחייבות חברה מנהלת לנהל קופת גמל אחת מכל סוג, ומתוך ראיית טובת העמיתים. זכויות העמיתים אגב מיזוגי הקופות והמסלולים תשמרנה ללא שינוי, למעט שינויים הנדרשים בתקנוני הקופות, שינויים בתמהיל הנכסים של הקופות ושינויים במדיניות ההשקעות ככל שיבוצעו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
במסגרת המיזוגים, מוזגו המסלולים המתופעלים בבנק לאומי לישראל בע"מ למסלולים המתופעלים בבנק הפועלים בע"מ.
1. בכפוף להוראות הדין, כל עמית זכאי להעביר את כספיו (כולם או חלקם) בקופת הגמל/ קרן ההשתלמות לכל קופת גמל/ קרן השתלמות אחרת לאותה מטרה, שיבחר, ולכל מסלול בתוך קופת הגמל/ קרן ההשתלמות.
2. להסבר מפורט אודות פרטי המיזוגים, מדיניות ההשקעה של המסלולים המתמזגים והממזגים, ומבנה קופות הגמל/ קרנות ההשתלמות ראה הטבלה והקישורים להלן.
3. תקנוני הקופות המעודכנים מפורסמים באתר החברה.
4. להלן פרטים ליצירת קשר:
  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  רח' אחד העם 14, תל אביב 6514211
מס' טלפון: 6707*, מס' פקס: 03-5162757, דוא"ל לפניות Pniyot@psagot.co.il

    

 

 

לקוחות בנק לאומי,

החל ה- 1.3.2014 לא ניתן לצפות ביתרות קופות הגמל שלכם באתר הבנק.
באפשרותכם לצפות בנתוני הקופות דרך "החשבון שלי" באתר פסגות.
הירשמו עכשיו בקלות וקבלו סיסמא ב- SMS