מידע בנוגע לאופן ביצוע הפקדות בחברת פסגות קופות גמל

ניתן לבצע העברה בנקאית עבור פסגות קופות גמל, לחשבונות הבאים:

קופת גמל
בנק: 12 
סניף: 509
חשבון: 400019​

פנסיה מקיפה
בנק: 12 
סניף: 509
חשבון: 405061

פנסיה כללית
בנק: 12 
סניף: 509
חשבון: 405029

קרן השתלמות
בנק: 12 
סניף: 509
חשבון: 400280

גמל להשקעה
בנק: 12 
סניף: 509
חשבון: 401511

פנסיה ה.ע.ל
בנק: 12 
סניף: 600
חשבון: 367197​

חבר
בנק: 12 
סניף: 509
חשבון: 402542

 
שלחו את האסמכתא על ביצוע ההפקדה לכתובת: Hafkadot@psagot.co.il

להפקדה דיגטלית לקופת גמל להשקעה - לחץ כאן
פעולת גבייה בפועל מתבצעת ב-10 ו-20 לכל חודש

 

 

 
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. ט.ל.ח.