חברי דירקטוריון וועדותיו

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

חברי דירקטוריון - הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון ומקיים לפחות 8 ישיבות בשנה
שלמה פשה - יו"ר הדירקטוריון
אלונה אריאלי להב
עומר קרייזל​ - דירקטור בלתי תלוי
מיכל בר-און - דירקטורית בלתי תלויה
שי אבא
רות שלאין - דירקטורית בלתי תלויה

חברי ועדת ביקורת - מתכנסת לפחות אחת לרבעון ומקיימת לפחות 6 ישיבות בשנה
רות שלאין - יו"ר הוועדה
עומר קרייזל
מיכל בר-און

חברי ועדת השקעות - הועדה מתכנסת אחת לשבועיים 
עומר קרייזל - יו"ר
רות שלאין
מיכל בר-און

חברי ועדה לניהול סיכונים - הועדה מתכנסת פעם ברבעון
רות שלאין - יו"ר
שלמה פשה
מיכל בר-און