חברי דירקטוריון וועדותיו

קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים

חברי דירקטוריון - הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון ומקיים לפחות 8 ישיבות בשנה
תומר כהן – יו"ר
דפנה בסה – דירקטורית
ארל צין – דירקטור
ראובן אלקס – דירקטור
עומר קרייזל​ - דירקטור בלתי תלוי
מיכל בר-און - דירקטורית בלתי תלויה
רות שלאין - דירקטורית בלתי תלויה

חברי ועדת ביקורת - מתכנסת לפחות אחת לרבעון ומקיימת לפחות 6 ישיבות בשנה
רות שלאין - יו"ר הוועדה
עומר קרייזל
מיכל בר-און

חברי ועדת השקעות - הועדה מתכנסת אחת לשבועיים 
בארי בן זאב- יו"ר
עומר קרייזל
רות שלאין
מיכל בר-און
שי דתיקה


חברי ועדה לניהול סיכונים - הועדה מתכנסת פעם ברבעון
רות שלאין - יו"ר
מיכל בר-און
ראובן אלקס