דיווח סטטיסטי ביחס לנתוני התביעות והבקשות לשנת 2018

מדדי בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה (גמל)

נספח ב5- מדדי בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה גמל - מונגש

מדדי בקשות למשיכת כספים או לקבלת זקנה (גמל)

נספח ב4- מדדי בקשות למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה גמל - מונגש

מדדי בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה (פנסיה חדשה)

נספח ב5- מדדי בקשות להעברת כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה פנסיה חדשה - מונגש

מדדי בקשות למשיכת כספים או קבלת קצבת זקנה (פנסיה חדשה)

נספח ב4- מדדי בקשות למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה פנסיה חדשה - מונגש

מדדי תביעות בקצבת נכות (א.כ.ע), ריסק מוות וקצבת שארים (פנסיה חדשה)

 נספח ב3 - מדדי תביעות בקצבת נכות (א.כ.ע), ריסק מוות וקצבת שארים פנסיה חדשה - מונגש

מדדי בקשות למשיכת כספים או קבלת קצבת זקנה (פנסיה ותיקה)

נספח ב4- מדדי בקשות למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה פנסיה ותיקה - מונגש

מדדי תביעות בקצבת נכות (א.כ.ע), ריסק מוות וקצבת שארים (פנסיה ותיקה)

נספח ב3- מדדי תביעות בקצבת נכות (א.כ.ע), ריסק מוות וקצבת שארים פנסיה ותיקה - מונגש