אני שכיר

הפקדה לקופת גמל / קרן פנסיה

יחיד המוגדר כ"עמית מוטב"1 זכאי להטבת מס בגין הפקדה לקרן פנסיה/קופת גמל במעמד עצמאי.

שיעור ההפקדה המירבי לניצול מלוא הטבות המס2 הינו 16% מהכנסתך השנתית הנוספת, עד תקרת הכנסה שנתית נוספת של  104,400 ש"ח (8,700 ₪ בחודש), על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו 5%- לזיכוי במס.

ניכוי 11% (החזר מס בשיעור המס השולי על ההפקדה)​זיכוי 5% (זיכוי  במס בשיעור 35% מההפקדה)​סה״כ​
גובה ההפקדה​11,848 ש"ח​5,220 ש"ח​16,704 ש"ח​
סכום הטבת המס3
(בהפקדה מירבית)​
3,904 ש"ח​​1,827 ש"ח5,731 ש"ח​


התנאי לקבלת מלוא הטבת הניכוי הינו שההכנסה המבוטחת נמוכה מ 21,750 ₪ בחודש4

בהפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה קיימת מגבלת הפקדה חודשית של 3,880 ₪ בחודש (46,560 ₪ בשנה) ולכן יש לוודא שאין חריגה ממגבלת ההפקדה במידה ובוצעו הפקדות לקרן במהלך השנה.

באפשרותך לקבל הלוואה מנכסי הקרן*

לשאלות ותשובות נוספות לחץ כאן

לסרטון הסבר קצר לחץ כאן

f