אני שכיר שמפקיד לקופה במעמד עצמאי

שכיר שמעסיקו מפקיד עבורו לחיסכון פנסיוני רק על חלק מהשכר, יוכל להפקיד בקופת גמל באופן עצמאי בגין שכר שאינו מבוטח  (כגון: בונוסים, שעות נוספות, שווי רכב וכו') וליהנות מהטבות מס. ההפקדה מתבצעת לקופה במעמד עצמאי ועל מנת ליהנות מהטבות המס ניתן להפקיד בהתאם לתקרות הקבועות בחוק.

הפקדה לקופת גמל / קרן פנסיה

יחיד המוגדר כ"עמית מוטב"1 זכאי להטבת מס בגין הפקדה לקרן פנסיה/קופת גמל במעמד עצמאי. עבור הכנסתו הנוספת (שכר לא מבוטח).

שיעור ההפקדה המירבי לניצול מלוא הטבות המס2 הינו 16% מההכנסה השנתית הנוספת, עד תקרת הכנסה שנתית נוספת של  105,600 ₪ (8,800 ₪ בחודש), על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו 5%- לזיכוי במס.

ניכוי 11% (החזר מס בשיעור המס השולי על ההפקדה)​זיכוי 5% (זיכוי  במס בשיעור 35% מההפקדה)​סה״כ​
גובה ההפקדה​11,616 ₪​5,280 ₪​16,896 ₪​
סכום הטבת המס3
(בהפקדה מירבית)​
4,066 ₪​​1,848 ₪5,914 ₪​


התנאי לקבלת מלוא הטבת הניכוי הינו שההכנסה המבוטחת נמוכה מ 22,000 ₪ בחודש4

בהפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה קיימת מגבלת הפקדה חודשית של 4,326 ₪ בחודש (51,912 ₪ בשנה) ולכן יש לוודא שאין חריגה ממגבלת ההפקדה במידה ובוצעו הפק​דות לקרן במהלך השנה.

באפשרותך לקבל הלוואה מנכסי הקרן*

הצטרפות לקופת גמלהצטרפות לקרן פנסיהצירוף אסמכתא על הפקדה 

לשאלות ותשובות נוספות לחץ כאן