איך אפשר להפקיד ולאן?

ניתן להפקיד כספים למכשירי החיסכון פנסיוני באופן הבא:

הפקדה באמצעות העברה בנקאית לעו״ש הקופה

יש להעביר לפסגות אסמכתא על העברה בנקאית הכוללת את פרטי החשבון שאליו יש לשייך את הכספים, בצירוף דו"ח שכר למחלקת הפקדות במייל: hafkadot@psagot.co.il או בדואר עבור: פסגות קופות גמל ופנסיה בע״מ – מחלקת גביה, קומה 23, רחוב אחד העם 14, ת״א 6514211.

למספרי עו"ש הקופה >>


הפקדה באמצעות העברת שיק לפסגות בדואר

יש לשלוח את השיק בדואר, עבור: פסגות קופות גמל ופנסיה.
כתובת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע״מ – מחלקת גביה, קומה 23, רחוב אחד העם 14, ת״א 6514211.  יש לצרף לשיק: דו“ח שכר, כאשר הסכום הכולל בדו“ח חייב להיות זהה לסכום הכולל המופיע בשיק.

לאחר ביצוע ההפקדה יש לצרף אסמכתא מתאימה. להעלאת האסמכתא לחצו כאן