איך אפשר להפקיד ולאן?

ניתן להפקיד כספים למכשירי החיסכון פנסיוני באופן הבא:

הפקדה באמצעות העברה בנקאית לעו״ש הקופה

יש להעביר לפסגות אסמכתא על העברה בנקאית הכוללת את פרטי החשבון שאליו יש לשייך את הכספים, בצירוף דו"ח שכר למחלקת הפקדות במייל: hafkadot@psagot.co.il או בדואר עבור: פסגות קופות גמל ופנסיה בע״מ – מחלקת גביה, קומה 23, רחוב אחד העם 14, ת״א 6514211.

קופת גמל:
שם הקופה: פסגות גדיש כללי 
מ"ה (מספר אוצר): 9890
ח-ן עו"ש: 400019
סניף: 509
בנק: 12

קרנות השתלמות:
שם הקופה: פסגות שיא השתלמות
מ"ה (מספר אוצר): 396
ח-ן עו"ש: 400280
סניף: 509
בנק: 12

פנסיה חדשה:
שם הקופה: פסגות פנסיה מקיפה
מ"ה (מספר אוצר): 1531
ח-ן עו"ש: 405088
סניף: 509
בנק: 12

שם הקופה: פסגות פנסיה כללית
מ"ה (מספר אוצר): 1532
ח-ן עו"ש: 405037
סניף: 509
בנק: 12

פנסיה ותיקה:
שם הקופה: פסגות קרן פנסיה - העל
מ"ה (מספר אוצר): 283
ח-ן עו"ש: 367197
סניף: 600
בנק: 12

גמל להשקעה:
שם הקופה: פסגות גמל להשקעה כללי
מ"ה (מספר אוצר): 7810
ח-ן עו"ש: 401511
סניף: 509
בנק: 12

עמיתי חבר:
שם הקופה: פסגות לעמיתי חבר 
מ"ה (מספר אוצר): 9846
ח-ן עו"ש: 402534
סניף: 509
בנק: 12


הפקדה באמצעות העברת שיק לפסגות בדואר

יש לשלוח את השיק בדואר, עבור: פסגות קופות גמל ופנסיה.
כתובת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע״מ – מחלקת גביה, קומה 23, רחוב אחד העם 14, ת״א 6514211.  יש לצרף לשיק: דו“ח שכר, כאשר הסכום הכולל בדו“ח חייב להיות זהה לסכום הכולל המופיע בשיק.

לאחר ביצוע ההפקדה יש לצרף אסמכתא מתאימה. להעלאת האסמכתא לחצו כאן