גמלאי

הפקדה לקופת גמל / קרן פנסיה

עבור גמלאים* שיעור ההפקדה המירבי לניצול מלוא הטבות המס1 הינו 16% מההכנסה השנתית המזכה, עד תקרת הכנסה שנתית מזכה של 208,800 ₪, על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו 5% לזיכוי במס.

בהפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה קיימת מגבלת הפקדה חודשית של 4,326 ₪
(51,912 ₪ בשנה) ולכן יש לוודא שאין חריגה ממגבלת ההפקדה במידה ובוצעו הפקדות לקרן במהלך השנה.

ניכוי 11% (סכום שיוכר כהוצאה)​זיכוי 5% (זיכוי במס בשיעור 35% מההפקדה)​סה״כ​
גובה ההפקדה​22,968​ ₪10,440​ ₪33,408​ ₪
סכום הטבת המס2
(בהפקדה מירבית)​
10,795​ ₪3,654​ ₪14,449 ₪


גמלאים, שימו לב! אם הנכם מעל גיל 60 ומקבלים פנסיה מינימלית בסכום הגבוה מ-4,498 ₪ (ב-2021), באפשרות​כם להפקיד לקופת גמל מעבר לסכום המזכה בהטבת מס, וליהנות מחיסכון נזיל במסגרת תיקון 190.

 למידע נוסף על תיקון 190 לחץ כאן

לסקירה אודות תיקון 190​ לחץ כאן