גמלאי

הפקדה לקופת גמל / קרן פנסיה

עבור גמלאים* שיעור ההפקדה המירבי לניצול מלוא הטבות המס1 הינו 16% מההכנסה השנתית המזכה, עד תקרת הכנסה שנתית מזכה של 208,800 ₪, על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו 5% לזיכוי במס.

בהפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה קיימת מגבלת הפקדה חודשית של 3,880 ₪ בחודש (46,560 ₪ בשנה) ולכן יש לוודא שאין חריגה ממגבלת ההפקדה במידה ובוצעו הפקדות לקרן במהלך השנה.

ניכוי 11% (סכום שיוכר כהוצאה)​זיכוי 5% (זיכוי במס בשיעור 35% מההפקדה)​סה״כ​
גובה ההפקדה​22,968​ ש"ח10,440​ ש"ח33,408​ ש"ח
סכום הטבת המס2
(בהפקדה מירבית)​
11,025​ ש"ח3,654​ ש"ח14,679​ ש"ח


גמלאים, שימו לב! אם הנכם מעל גיל 60 ומקבלים פנסיה מינימלית בסכום הגבוה מ-4,418 ש"ח (ב-2016), באפשרותכם להפקיד לקופת גמל מעבר לסכום המזכה בהטבת מס, וליהנות מחיסכון נזיל במסגרת תיקון 190.

למידע נוסף לחץ כאן

לסקירה אודות תיקון 190​ לחץ כאן

f