גמלאי

הפקדה לקופת גמל / קרן פנסיה

עבור גמלאים* שיעור ההפקדה המירבי לניצול מלוא הטבות המס1 הינו 16% מההכנסה השנתית המזכה, עד תקרת הכנסה שנתית מזכה של 208,800 ₪, על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו 5% לזיכוי במס.

בהפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה קיימת מגבלת הפקדה חודשית של 4,326 ₪
(51,912 ₪ בשנה) ולכן יש לוודא שאין חריגה ממגבלת ההפקדה במידה ובוצעו הפקדות לקרן במהלך השנה.

ניכוי 11% (סכום שיוכר כהוצאה)​זיכוי 5% (זיכוי במס בשיעור 35% מההפקדה)​סה״כ​
גובה ההפקדה​22,968​ ₪10,440​ ₪33,408​ ₪
סכום הטבת המס2
(בהפקדה מירבית)​
10,795​ ₪3,654​ ₪14,449 ₪


גמלאים, שימו לב! אם הנכם מעל גיל 60 ומקבלים פנסיה מינימלית בסכום הגבוה מ-4,498 ₪ (ב-2021), באפשרות​כם להפקיד לקופת גמל מעבר לסכום המזכה בהטבת מס, וליהנות מחיסכון נזיל במסגרת תיקון 190.

הצטרפות לקופת גמל הצטרפות לקרן פנסיהצירוף אסמכתא על הפקדה 

למידע נוסף על תיקון 190 לחץ כאן

לסקירה אודות תיקון 190​ לחץ כאן