הצטרפות וביצוע פעולות קרנות השתלמות

מצטרפים ומבצעים פעולות בקלות, בלי להדפיס, לשלוח או להמתין לנציג שירות. ריכזנו בשבילך את כל הטפסים הדיגיטליים לשימוש מאובטח ומהיר, למילוי בכל זמן ומכל מכשיר שבוחרים. ברגע שסיימת, נוכל מיד להתחיל בטיפול הבקשה.

לקוח יקר,

בין התאריכים 11-18 ביולי 2019 צפויה להתבצע הסבת מערכת של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהול פסגות.

בשל כך, במהלך ימים אלו, צפויים לחול עיכובים מסוימים בביצוע פעולות שונות, וביניהן משיכות והעברות כספים. 

אנו מתנצלים מראש ועושים כמיטב יכולתנו על מנת להעניק לכם שירות מיטבי ולמזער את העיכובים בתקופה זו.

במידת הצורך ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטל 6707*.


אני רוצה ל...

להצטרף לקרן שתלמותלעדכן פרטים אישייםלמנות מוטביםלעבור בין מסלוליםלברר יתרהלהעלות מסמכים/תמונות/מסמכים נדרשיםלמשוך כפסי נפטרלמשוך כספים מקרן השתלמות בהחלת ותקלבצע משיכהלמלא טופס W9