קרנות השתלמות

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון אטרקטיבי המיועד לשכירים ולעצמאים, המאפשר לחסוך לטווח בינוני וארוך. בתום 6 שנות חיסכון הכספים בקרן ההשתלמות נזילים למשיכה הונית וניתן להשתמש בהם לכל מטרה. ניתן לחסוך בקרן השתלמות גם עבור השתלמות מקצועית, ולהשתמש בכספים למטרה זו בתום 3 שנות חיסכון.

          הצטרפות דיגיטלית    ביצוע פעולות    שאלות ותשובות 

רשימת קרנות השתלמות 

הטבות מס

קרן השתלמות מגלמת הטבות מס ייחודיות. חוסכים בקרן השתלמות נהנים מהטבות מס שונות הן על ההפקדות השוטפות והן על הרווחים. עבור עצמאיים, ההפקדה לקרן ההשתלמות נחשבת כהוצאה מוכרת, ושכירים לא ישלמו מס בעבור הפקדות המעסיק לקרן ההשתלמות. בנוסף, בניגוד למכשירי חיסכון אחרים, הכספים בקרן ההשתלמות פטורים מתשלום מס רווח הון (25%) על הרווח הריאלי בהתאם לתקרת ההפקדה.

מדובר בהטבה משמעותית ששווה הרבה כסף. חשוב לציין כי בתום 6 שנות חיסכון אין חובה למשוך את הכספים, וניתן להמשיך לחסוך אותם בקרן ללא פגיעה בזכויות החוסך, תוך שמירה על היתרונות הייחודיים שמציע מכשיר זה. בכל מקרה, מהרגע שבו הכספים הפכו נזילים, ניתן למשוך אותם בכל עת.

ניתן לבצע משיכה חלקית או הוראת קבע הפוכה (משיכה של סכום קבוע אחת לחודש) וכך ליהנות מסכום החיסכון שנצבר תוך שמירה על יתרת הכספים הנזילה בקרן. הכסף הנזיל שחסכתם ממשיך להיות מושקע בשוק ההון . אופציה נוספת שכדאי לשקול במקרה כזה במקום לפדות את הקרן, היא קבלת הלוואה כנגד קרן ההשתלמות בהתאם לתקנון הקרן ונהלי החברה המנהלת.

מעבר חופשי בין מסלולי ההשקעה

חוסכים בקרן השתלמות נהנים ממגוון רחב של מסלולי השקעה המאפשרים התאמה של רמת הסיכון לכל חוסך. בין היתר, ניתן לחסוך במסלול מוטה מניות, מסלול המשלב מניות ואג"ח, מסלול המוטה לאג"ח ועוד. כל חוסך יכול לבחור את המסלול המתאים לו מבחינת תמהיל ההשקעה ואף לעבור באופן חופשי בין המסלולים בהתאם לצורך ללא תשלום מס או קנס, תוך שמירה על הוותק של הקרן. המעבר בין המסלולים מתבצע תוך 3 ימי עסקים, בהתאם לתקנון הקרן.

קרנות ההשתלמות של פסגות

אנו בפסגות פועלים לניהול קרנות ההשתלמות של הלקוחות באחריות*, תוך השקעת מירב המשאבים העומדים לרשותנו. לפסגות מנהלי השקעות מנוסים ומקצועיים, המתמחים בניהול קרנות השתלמות במסלולי השקעה שונים. מנהלי ההשקעות של פסגות עוקבים באדיקות אחר הנעשה בשווקים בישראל ובעולם, ומקבלים החלטות על פי ניתוחי שוק מעמיקים תוך עבודה לצד גופי המחקר המובילים בעולם.

 

שם הקרן
פסגות שיא השתלמות הלכה16 | מספר מ"ה 2018 513765347-00000000000396-2018-000

בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ועל פי שיקול דעת החברה המנהלת, יושקעו נכסי המסלול באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, אג"ח, הלוואות...

למידע נוסף
5.81% ינואר- יוני 2021
2.82% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא השתלמות מניות11 | מספר מ"ה 612 513765347-00000000000396-0612-000

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות ו/או כתבי אופציה. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שק"ד החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.

למידע נוסף
11.56% ינואר- יוני 2021
6.59% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא השתלמות כספי 12 | מספר מ"ה 611 513765347-00000000000396-0611-000

מסלול כספית ללא מניות בעלת מח"מ מקסימלי של 90 יום. כל הכספים יושקעו במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, נע"מים, מק"מ או אג"ח לא...

למידע נוסף
0.05% ינואר- יוני 2021
0.04% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא השתלמות אג"ח13 | מספר מ"ה 610 513765347-00000000000396-0610-000

במסלול זה יושקעו לא פחות מ- 75% מנכסי המסלול בחוב לרבות אגרות חוב ממשלתיות ו/או מק"מ ו/או אגרות חוב חברות ו/או הלוואות ו/או ניירות ערך מסחריים...

למידע נוסף
1.86% ינואר- יוני 2021
0.99% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא השתלמות כללי10 | מספר מ"ה 396 513765347-00000000000396-0396-000

במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.

למידע נוסף
7.88% ינואר- יוני 2021
4.04% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא השתלמות חו"ל19 | מספר מ"ה 2244 513765347-00000000000396-2244-000

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בניירות ערך צמודי מט"ח ו/או נסחרי מט"ח בארץ ובחו"ל, בנגזרים, בפיקדונות ובהלוואות צמודים למט"ח או...

למידע נוסף
6.94% ינואר- יוני 2021
4.53% ינואר- דצמבר 2020
קרן השתלמות בניהול אישי IRA | מספר מ"ה 1515 513765347-00000000001515-1515-000

קרן השתלמות בניהול אישי. הכספים מנוהלים בהתאם למדיניות ההשקעות, הטווחים ורמות הסיכון שהוגדרו ע"י הלקוח.

למידע נוסף
0% ינואר- יוני 2021
0% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל6 | מספר מ"ה 1429 513765347-00000000000396-1429-000

במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול באג"ח ממשלתיות ו/או במק"מ, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים,...

למידע נוסף
0.10% ינואר- יוני 2021
0.19% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא השתלמות אג"ח עד 10% מניות2 | מספר מ"ה 1424 513765347-00000000000396-1424-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
2.97% ינואר- יוני 2021
1.50% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא השתלמות ישראל20 | מספר מ"ה 1183 513765347-00000000000396-1183-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי...

למידע נוסף
7.51% ינואר- יוני 2021
4.37% ינואר- דצמבר 2020
פסגות שיא השתלמות פאסיבי - כללי9 | מספר מ"ה 1059 513765347-00000000000396-1059-000

נכסיו יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה, בכפוף להסדר התחיקתי, באופן שכל נכסי המסלול יהיו חשופים לניירות ערך העוקבים אחר מדד פומבי ו/או יוחזקו במזומנים/...

למידע נוסף
6.29% ינואר- יוני 2021
4.19% ינואר- דצמבר 2020