קרנות השתלמות

קרנות ההשתלמות של פסגות, מאפשרות לכם, שכירים או עצמאיים, להצטרף בהליך פשוט ומהיר ולבחור את המסלול המתאים לכם בהתאם לצרכיכם האישיים. בקרנות ההשתלמות ניתן לחסוך עבור השתלמות מקצועית (בתום שלוש שנות חיסכון) או לכל מטרה אחרת (בתום שש שנים), ואף ליהנות בחלק מהמקרים מהטבות מס.

אנו בפסגות פועלים לניהול קרנות ההשתלמות של הלקוחות באחריות ומחויבות, תוך השקעת מירב המשאבים העומדים לרשותנו. בפסגות תמצאו  אנשי מקצוע טובים ביותר, המתמחים בניהול קרנות השתלמות במסלולי השקעה שונים. אנו מתחייבים לשירות איכותי ומקצועי בזמינות גבוהה.

   הצטרפות דיגיטליתביצוע פעולותמחשבון הטבות מסשאלות ותשובות 

רשימת קרנות השתלמות 

 

 

שם הקרן
פסגות שיא השתלמות הלכה16 | מספר מ"ה 2018 513765347-00000000000396-2018-000

בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ועל פי שיקול דעת החברה המנהלת, יושקעו נכסי המסלול באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, אג"ח, הלוואות...

למידע נוסף
3.76% ינואר- אוקטובר 2017
1.36% ינואר- דצמבר 2016
פסגות שיא השתלמות מניות11 | מספר מ"ה 612 513765347-00000000000396-0612-000

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות ו/או כתבי אופציה. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שק"ד החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.

למידע נוסף
9.49% ינואר- אוקטובר 2017
4.94% ינואר- דצמבר 2016
פסגות שיא השתלמות ישראל20 | מספר מ"ה 1183 513765347-00000000000396-1183-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי...

למידע נוסף
5.55% ינואר- אוקטובר 2017
2.63% ינואר- דצמבר 2016
פסגות שיא השתלמות כללי10 | מספר מ"ה 396 513765347-00000000000396-0396-000

במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.

למידע נוסף
5.62% ינואר- אוקטובר 2017
2.74% ינואר- דצמבר 2016
פסגות שיא השתלמות פאסיבי - כללי9 | מספר מ"ה 1059 513765347-00000000000396-1059-000

נכסיו יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה, בכפוף להסדר התחיקתי, באופן שכל נכסי המסלול יהיו חשופים לניירות ערך העוקבים אחר מדד פומבי ו/או יוחזקו במזומנים/...

למידע נוסף
4.84% ינואר- אוקטובר 2017
2.48% ינואר- דצמבר 2016
פסגות שיא השתלמות אג"ח עד 10% מניות2 | מספר מ"ה 1424 513765347-00000000000396-1424-000

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
2.86% ינואר- אוקטובר 2017
1.49% ינואר- דצמבר 2016
פסגות שיא השתלמות אג"ח13 | מספר מ"ה 610 513765347-00000000000396-0610-000

במסלול זה יושקעו לא פחות מ- 75% מנכסי המסלול בחוב לרבות אגרות חוב ממשלתיות ו/או מק"מ ו/או אגרות חוב חברות ו/או הלוואות ו/או ניירות ערך מסחריים...

למידע נוסף
2.42% ינואר- אוקטובר 2017
1.63% ינואר- דצמבר 2016
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל6 | מספר מ"ה 1429 513765347-00000000000396-1429-000

במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול באג"ח ממשלתיות ו/או במק"מ, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים,...

למידע נוסף
2.06% ינואר- אוקטובר 2017
0.57% ינואר- דצמבר 2016
פסגות שיא השתלמות כספי 12 | מספר מ"ה 611 513765347-00000000000396-0611-000

מסלול כספית ללא מניות בעלת מח"מ מקסימלי של 90 יום. כל הכספים יושקעו במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, נע"מים, מק"מ או אג"ח לא...

למידע נוסף
0.08% ינואר- אוקטובר 2017
0.09% ינואר- דצמבר 2016
פסגות שיא השתלמות חו"ל19 | מספר מ"ה 2244 513765347-00000000000396-2244-000

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בניירות ערך צמודי מט"ח ו/או נסחרי מט"ח בארץ ובחו"ל, בנגזרים, בפיקדונות ובהלוואות צמודים למט"ח או...

למידע נוסף
1.51% ינואר- אוקטובר 2017
3.69% ינואר- דצמבר 2016
קרן השתלמות בניהול אישי IRA | מספר מ"ה 1515 513765347-00000000001515-1515-000

קרן השתלמות בניהול אישי. הכספים מנוהלים בהתאם למדיניות ההשקעות, הטווחים ורמות הסיכון שהוגדרו ע"י הלקוח.

למידע נוסף
f