• א א א
מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי

רשימת קרנות ההשתלמות של פסגות

 
שם הקרן תשואה מצטברת מתחילת השנה תשואה ינואר - דצמבר 2013
פסגות שיא השתלמות מניות11 | מספר מ"ה 612 513765347-00000000000396-0612-000

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות ו/או בני"ע המירים למניות ו/או כתבי אופציה. יתרת הנכסים תושקע עפ"י שק"ד החברה ובכפוף להסדר התחיקתי.

למידע נוסף
1.76% ינואר- פברואר 2014
23.18% ינואר- דצמבר 2013
פסגות שיא השתלמות דינאמית (לשעבר - פסגות השתלמות כללי)20 | מספר מ"ה 1183 513765347-00000000000396-1183-000

נכסיו יושקעו עפ"י שק"ד החברה ובכפוף להסדר התחיקתי, לרבות באג"ח של ממשלת ישראל, באג"ח קונצרניות, בפקדונות בבנקים, במניות, באופציות...

למידע נוסף
1.23% ינואר- פברואר 2014
10.55% ינואר- דצמבר 2013
פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה6 | מספר מ"ה 1429 513765347-00000000000396-1429-000

מסלול אג"ח מדינה ללא מניות, שבו לפחות 75% מנכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתיות ובמק"מ. יתרת הנכסים תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת...

למידע נוסף
0.97% ינואר- פברואר 2014
3.55% ינואר- דצמבר 2013
פסגות שיא השתלמות כספית 12 | מספר מ"ה 611 513765347-00000000000396-0611-000

מסלול כספית ללא מניות בעלת מח"מ מקסימלי של 90 יום. כל הכספים יושקעו במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, נע"מים, מק"מ או אג"ח לא...

למידע נוסף
0.17% ינואר- פברואר 2014
1.39% ינואר- דצמבר 2013
פסגות שיא השתלמות אג"ח13 | מספר מ"ה 610 513765347-00000000000396-0610-000

מסלול אג"ח ללא מניות, שבו לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ובלבד שנכסי המסלול לא יושקעו במניות או בניירות ערך המירים למניות וזאת למעט...

למידע נוסף
1.17% ינואר- פברואר 2014
3.30% ינואר- דצמבר 2013
פסגות שיא השתלמות כללי10 | מספר מ"ה 396 513765347-00000000000396-0396-000

במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.

למידע נוסף
1.22% ינואר- פברואר 2014
10.52% ינואר- דצמבר 2013
פסגות שיא השתלמות כשר (לשעבר - פסגות השתלמות כשר)16 | מספר מ"ה 2018 513765347-00000000000396-2018-000

בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ועל פי שיקול דעת החברה המנהלת, יושקעו נכסי המסלול באג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חו"ל, אג"ח, הלוואות...

למידע נוסף
1.24% ינואר- פברואר 2014
9.24% ינואר- דצמבר 2013
פסגות שיא השתלמות מדדים כללי (לשעבר - פסגות השתלמות מדדים כללי)9 | מספר מ"ה 1059 513765347-00000000000396-1059-000

נכסיו יושקעו עפ"י שיקול דעת החברה, בכפוף להסדר התחיקתי, באופן שכל נכסי המסלול יהיו חשופים לניירות ערך העוקבים אחר מדד פומבי ו/או יוחזקו במזומנים/...

למידע נוסף
1.22% ינואר- פברואר 2014
6.05% ינואר- דצמבר 2013
פסגות שיא השתלמות עד 10% במניות (לשעבר - פסגות השתלמות עד 10% מניות)2 | מספר מ"ה 1424 513765347-00000000000396-1424-000

במסלול זה יושקעו הכספים על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי, ובלבד ששיעור ההשקעה  במניות או בניירות ערך המירים למניות לא יעלה על...

למידע נוסף
1.24% ינואר- פברואר 2014
4.73% ינואר- דצמבר 2013
פסגות שיא השתלמות בטא 14 | מספר מ"ה 1260 513765347-00000000000396-1260-000

מסלול השקעה כללי שאינו מוטה לכוון השקעה מסויים המנוהל בהתאם להתפתחויות בשוק ההון ושיקול דעת החברה המנהלת, שבו יושקעו לפחות 10% מנכסי המסלול במניות.

למידע נוסף
1.45% ינואר- פברואר 2014
13.64% ינואר- דצמבר 2013

​אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.  

הצג עוד

​אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.
חשוב להבהיר כי על אף אמצעי הזיהוי שהחברה נוקטת בהם ומשנה הזהירות, השימוש בערוצי תקשורת השונים הכוללים טלפון, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט(להלן – "קווי תקשורת"), כרוך בסיכונים מיוחדים, לרבות שצד שלישי יציג עצמו כאילו הוא העמית או מורשה/ים לפעול מטעמו.בשימוש בפקסימיליה – הסיכון של זיוף המסמך או חלקים ממנו לרבות חתימת העמית, או שההוראות יועברו בצורה משובשת או חלקית או למכשיר פקס אחר.בשימוש באתר האינטרנט – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי. אתר פסגות מזוהה באמצעות תעודה דיגיטלית המונפקת על שם החברה. לכל עמית שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנת סיסמה אישית . יש להקפיד להקיש סיסמא זו באתר פסגות בלבד המזוהה עם התעודה הדיגיטלית.בשימוש בדוא"ל – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי ושליחת מיילים בשמה של פסגות, וכמו כן פריצה לתיבת הדוא"ל של העמית.

 

הצג פחות
צור קשר מוקד טלפוני: 03-7968774 או 6707*
 • ניהול תיקי השקעות

  פסגות ניירות ערך מנהלת נכסים בהיקף של כ-54 מיליארד שקלים​

 • קרנות נאמנות

  קרנות הנאמנות של פסגות מאפשרות להשקיע בבורסה במגוון אפיקים​

 • תעודות סל

  פסגות תעודות סל חברות תעודות הסל הותיקה בישראל​

 • קרנות השתלמות

  פסגות קופות גמל ופנסיה מציעה מבחר קרנות השתלמות לשכירים ועצמאיים​

 • קרנות פנסיה

  קרנות הפנסיה הינן סוג של מכשיר חיסכון פנסיוני המאפשר חיסכון לגיל פרישה​

 • קופות גמל ופיצויים

  קופות גמל הינן מכשיר חיסכון ותיק אשר עבר מהפכות לאורך השנים​

 • ביטוח

  ביטוחי החיים של פסגות יספקו לכם שקט נפשי בכל הקשור לכלכלת המשפחה, גם בתקופות קשות. ​