הוראת שעה למשיכת כספים מקרן השתלמות

כל מה שחשוב לדעת

​​קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני או ארוך. הממשלה אישרה לאחרונה הוראת שעה המאפשרת לעמיתים בקרנות השתלמות, העומדים בקריטריונים מסוימים, למשוך כספים מקרנות השתלמות שאינן נזילות ללא תשלום מס.

מה היתרונות של קרן השתלמות1?

  1. החוסך הוא זה שקובע את רמת הסיכון שמתאימה לו באמצעות בחירה בין מסלולי השקעה.
  2. הטבות מיסוי משמעותיות בעת ההפקדה - הפקדות המעסיק לקרן ההשתלמות לשכירים (עד לתקרה הקבועה בהוראות הדין) אינן מחויבות במס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות. בנוסף, הפקדות עצמאי לקרן ההשתלמות (עד לתקרה הקבועה בהוראות הדין) נחשבות כהוצאה מוכרת (ניכוי) כך שאינן מחויבות במס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
  3. פטור ממס רווח הון  - פטור מתשלום מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווחים הריאליים שנצברו (עד לתקרה הקבועה בהוראות הדין). כלומר, כל רווח שיושג בגין כספים שהופקדו2 יהיה פטור ממס רווח הון בעת משיכת הכספים כדין. ראוי להדגיש כי הטבה זו ייחודית ואינה קיימת באלטרנטיבות חיסכון אחרות, כששוויה יכול להסתכם בהרבה מאד כסף!    

מה קובעת הוראת השעה3?

הוראת השעה, אשר תוקפה בין התאריכים 10/8/2020-9/2/2021, מאפשרת לעמיתים, שכירים ועצמאים, שטרם הגיע מועד הנזילות בחשבונם בקרן ההשתלמות, כלומר - טרם עברו 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון לחשבון (או 3 שנים אם העמית הגיע לגיל פרישה), למשוך כספים ללא תשלום מס בשל "משיכה שלא כדין". 
יצוין כי הכספים הניתנים למשיכה כברירת מחדל הם רק הכספים הפטורים ממס רווח הון. עם זאת, ככל ונדרש, ניתן לבקש באופן פרטני לבקש למשוך גם את הכספים החייבים במס רווח הון.

מה הקריטריונים למשיכה?

המשיכה על פי הוראת השעה מוגבלת לעמיתים במקרה בו הם (או בני זוגם) נמצאים בחל"ת או באבטלה החל מה-1.3.2020 ועד ליום שבו הוגשה בקשת המשיכה.

כמו כן מתאפשרת משיכה במקרה בו  הכנסתו החודשית הממוצעת של העמית ובן/בת זוגו החל מה-1.3.2020 ועד תום החודש שקדם למועד הגשת בקשת המשיכה ירדה ביחס להכנסה החודשית הממוצעת בשנת 2019.

מה סכום המשיכה?

בכל חודש ניתן למשוך עד לתקרה של עד 7,500 ₪ לאדם וזאת כמובן עד לתום תוקף הוראה השעה, קרי עד ה-9/2/2021. הכספים יתקבלו בתוך 7 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה (אם מועד קבלת הכספים חל באחד מ-3 ימי עסקים הראשונים בחודש, הכספים יתקבלו ביום העסקים הרביעי לאותו חודש).

מה ההשלכות במידה ואמשוך את הכספים?

קיימת חשיבות רבה לחיסכון לטווח הבינוני והארוך. במידה והנך מושך/ת את הכספים משמעות הדבר שחיסכון זה לא ישמש אותך לצרכים עתידיים.
כמו כן, קרן ההשתלמות זוכה להטבות מס משמעותיות מאד ששוות לחוסך הרבה כסף.

 אם כן- איזה אפשרויות עומדות בפני? ניתן לבחון למצות משיכת כספים מאפיקים אחרים.

במידה ומיצית את כל האפיקים האחרים כך שקרן ההשתלמות היא המוצא האחרון, ניתן לבחון לבקש מקרן ההשתלמות הלוואה4.

לא ידעתי שקרן ההשתלמות נותנת הלוואות. מה התנאים לכך4?

על פי הוראות הדין, סכום ההלוואה המרבי שניתן לקבל הוא 80% מסך החיסכון הצבור בקרן ההשתלמות במידה והיא ניתנת למשיכה (נזילה) ו-50% במידה וקרן ההשתלמות טרם ניתנת למשיכה (לא נזילה). את ההלוואה ניתן לקבל לתקופה של עד 7 שנים.

הריבית שתשולם תקבע בהתאם לכל  עמית בהתייחס, בין היתר, לנתוניו האישיים, תקופת ההלוואה ועוד.

הלוואה מקרן ההשתלמות נחשבת לאחד האפיקים הדומיננטיים בשנים האחרונות וזאת כיוון שתנאי ההלוואות נחשבים אטרקטיביים מאד ביחס לאלטרנטיבות אחרות הקיימות כיום.
באפשרותך ליצור קשר עם מוקד השירות של פסגות בטלפון 6707* לצורך בחינת אפשרות קבלת הלוואה.

איזה שיקולים רצוי לבחון בטרם קבלת החלטה בעניין לקיחת הלוואה?

ישנו מגוון רחב של שיקולים (כגון מטרת ההלוואה, הערכת יכולת החזר ועוד). אחד השיקולים הינו השיקול הכלכלי במרכזו עומדת השאלה – האם התשואה שתושג בתקופת ההלוואה תהיה גבוהה מהריבית שנשלם?

כך לדוגמא4, אם ניקח הלוואה של 20,000 ₪ לתקופה של 7 שנים בריבית של 2% אותה נחזיר בתשלום חודשי (לפי לוח שפיצר), סכום הריבית שאנו צפויים לשלם בתקופה זו יעמוד על כ-1,450 ש"ח. במקביל, במידה ואנו סבורים שהתשואה השנתית נטו בתקופת ההלוואה תעמוד על 4%, אז נגלה שהפער בין רווחי ההשקעות שהקרן השיגה עבורנו לבין הריבית ששילמנו עומד על כ-4,900 ש"ח!2

בכל מקרה, כדאי לשאול איש מקצוע, בעל רישיון מתאים, בקשר לפעולות שונות אותם אנו מעוניינים לבצע בחיסכון הפנסיוני שלנו.

​אם בכל זאת אבחר למשוך את הכספים - מה יקרה?

החלטה זו היא למעשה בחירה במימוש של הפטור ממס רווח הון. מאידך, השארת הכספים היא למעשה בחירה בדחיית מימוש הפטור, דחייה המאפשרת למעשה "לתת לכסף לעבוד"  עוד תקו​פה באמצעות אפקט הריבית דריבית. לא סתם אמר איינשטיין שהכוח החזק ביותר ביקום הוא הריבית דריבית2