היתרונות שבחיסכון בקרנות ההשתלמות של פסגות

​  ניתן לעבור לקרנות ההשתלמות של פסגות מכל חברה בקלות.
קרנות ההשתלמות שלנו מאפשרות לכם ליהנות מהיתרונות והיציבות של בית ההשקעות הגדול בישראל.
החיסכון בקרנות השתלמות ניתן למשיכה לצורך השתלמות מקצועית לאחר שלוש שנות חיסכון, ולכל מטרה אחרת לאחר שש שנים.
עצמאים נהנים מהטבת הוצאה מוכרת בגין חלק מההפקדות לקרן, ומפטור ממס רווחי הון בעת המשיכה, עבור ההפקדות שבוצעו עד לתקרה המוטבת*.
קרן השתלמות נזילה  פטורה ממס רווח הון עד לתקרה המוטבת*.
אנו מציעים מגוון מסלולי השקעה המאפשרים בחירה בהתאם למאפיינים ולצרכים האישיים של כל אחד.
אנו מאפשרים הלוואות אטרקטיביות ללקוחות (בהתאם להוראות הדין ונהלי החברה).
כאשר הקרן הופכת לנזילה, היא נשארת כזו ללא הגבלת זמן.
כשהקרן נזילה, ניתן למשוך  חלק מהכסף ואת היתרה להשאיר בקרן.