מ"ה 1427 פסגות שיא השתלמות מסלולית אג"ח ללא מניות 5 513765347-00000000001218-1427-000

  • קרן השתלמות ללא מניות עם ניהול גמיש של המח"מ ואפיקי האג"ח השונים (שקלי, צמוד ומט"ח).

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה08/12/2008
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f