מ"ה 1427 פסגות שיא השתלמות מסלולית אג"ח ללא מניות 5 513765347-00000000001218-1427-000

  • קרן השתלמות ללא מניות עם ניהול גמיש של המח"מ ואפיקי האג"ח השונים (שקלי, צמוד ומט"ח).

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה08/12/2008
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת : --
  • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת : --
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f