מ"ה 1217 פסגות שיא השתלמות מנייתי 8 513765347-00000000001218-1217-000

  • קרן השתלמות מנייתית. לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו במניות ו/או המירים למניות.

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה13/03/2007
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • שיעור דמי ניהול מהפקדהנכון לשנת : --
  • שיעור דמי ניהול מחיסכוןנכון לשנת : --
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת : --
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת : --
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f