מ"ה 1217 פסגות שיא השתלמות מנייתי 8 513765347-00000000001218-1217-000

  • קרן השתלמות מנייתית. לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו במניות ו/או המירים למניות.

נתונים כלליים

  • חברה מנהלתפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • תאריך הקמה13/03/2007
  • הקופה מתופעלת בבנקפועלים
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*ממוצע לשנת : 0%
  • שיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופהממוצע לשנת : 0%
להצטרפות

תקנונים ודוחות

f