שאלות ותשובות

  • מהו חיסכון מנוהל?
  • מתי ניתן למשוך את הכספים שחסכתי? האם יש "תחנות יציאה"? האם הכסף נסגר לתקופה מסוימת?
  • האם אני צריך להפקיד לחיסכון בכל חודש או שמא ניתן להפקיד סכום חד פעמי?
  • האם ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה? האם זה כרוך בעלות כלשהי?
  • האם ניתן לפצל את הכספים בין מספר מסלולי השקעה?
  • האם דמי הניהול שלי בתכנית יכולים להשתנות?
  • האם הכספים בתכנית חייבים במס?
  • היכן ניתן לראות את פרטי החשבון?
  • האם יש הטבות מס מיוחדות לגימלאים?
f