מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע

פסגות בית השקעות בע"מ והחברות הבנות שלה, כפי שהיו מעת לעת (להלן: "קבוצת פסגות") מייחסות חשיבות רבה לשמירה על אבטחת המידע ועל פרטיות לקוחותיה המבקרים באתר. הצהרת פרטיות זו מכילה מידע בדבר נהלי הפרטיות של קבוצת פסגות ואופן המידע שנאסף באתר קבוצת פסגות. מובהר בזאת, כי מדיניות פרטיות שלהלן חלה אך ורק בדבר המידע שנאגר במסגרת ביקורך באתר פסגות..

קבוצת פסגות אוגרת מידע אודות לקוחותיה ו/או מבקרי האתר במטרה לשפר ולייעל את השירותים המסופקים על ידיה. רוב המידע אותו קבוצת פסגות שומרת ביחס למבקרי האתר הינו אנונימי, ביחס לאופן השימוש באתר ובעמודים בו, אולם חלק מהמידע עשוי להיות בעל אופי אישי, ככל שתבחר/י לספק אותו מיוזמתך, כגון: שם ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל וכיו"ב. קבוצת פסגות תקבל  מידע אישי זה כאשר מבקר האתר מספק אותו מרצונו החופשי בעת כניסתו ל"אזור אישי" ו/או בעת בקשה ליצירת קשר עמו לגבי אחד מהשירותים שמספקת קבוצת פסגות באתר או כשמתבקש מידע נוסף טרם הסכמתו להשתמש באחד משירותים אלו, על ידי אחד מנציגי קבוצת פסגות.

לנוחיות המבקר ועל מנת לבחון את שימוש המבקר באתר, קבוצת פסגות משתמשת בטכנולוגיית –cookies הcookies  הינו קובץ מידע שנשלח למחשב האישי של המבקר, ככל שהגדרות הדפדפן של המבקש מאפשרות זאת, ונשמר בו לאחר הכניסה לאתר פסגות. תפקידו לבחון את השימוש באתר, לרבות כניסות חוזרות ונשנות ומאפשר זיהוי מהיר של פרטי המבקר בעת כניסתו החוזרת לאתר, על מנת להתאים ולהיטיב את השימוש באתר בהתאם להעדפות המבקר בו. יצוין, כי ה- cookies  אינו מהווה תוכנת מחשב ואין באפשרותו לקרוא או לבצע כל פעולה במחשבו האישי של המבקר. קבוצת פסגות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי להשתמש בטכנולוגיית cookies. ככל שאין ברצונך שייעשה שימוש ב- cookies, תוכל/י לעדכן את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם, אולם במקרה כזה, ייתכן כי לא יהיה ניתן ליהנות או להשתמש בחלק או כלל השירותים או התכנים המוצגים באתר.

קבוצת פסגות רואה באבטחת המידע נושא בעל חשיבות עליונה, לכן נוקטת ככל שביכולתה באמצעים ובטכנולוגיות אבטחה מתקדמות במטרה להגן על המידע שקיבלה ממבקרי האתר- מניעת אובדן המידע, שינוי המידע ,זליגת המידע וכיו"ב.

קבוצת פסגות משתמשת בטכנולוגיית "גלישה מאובטחת"- שרתיה אינם מחוברים באופן ישיר לאינטרנט אלא מבודדים באמצעות מספר שכבות מיגון שמטרתן למנוע פגיעה בשרתים שמכילים מידע ,לרבות מידע אישי של מבקרי האתר.

בנוסף, משתמשת קבוצת פסגות בטכנולוגיית SSL במטרה להצפין את המידע האישי המועבר לקבוצת פסגות ממבקרי האתר.קבוצת פסגות מתחייבת לשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981. קבוצת פסגות אוגרת את המידע ממבקרי האתר לטובת שיפור דרכי הגישה של מבקרי האתר, כל מידע שיימסר ע"י מבקרי האתר יהווה הסכמה חד משמעית לקבוצת פסגות ו/או מי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר מבקר האתר .

קבוצת פסגות רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש במידע אנונימי הנאגר אצלה עקב השימוש באתר לטובת עיבודים סטטיסטים, לפילוח ולמיקוד שיווקי, במקרים מסוימים פסגות רשאית להעביר את המידע לצד שלישי בכפוף להוראות הדין השונות.

קבוצת פסגות לא תעשה שימוש בפרטייך האישיים אלא אם תתקבל  הסכמתך לכך בסמוך להזנת פרטיך במקום המיועד לכך בהרשמה או פניה לקבלת שירות מסוים דרך האתר. בהתאם להסכמה זו, עשוי להיעשות שימוש בפרטייך לצורך קבלת תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או קבלת מסרון (SMS), בהתאם להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשרות (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

חשוב להבהיר כי על אף אמצעי הזיהוי שהחברה נוקטת בהם ומשנה הזהירות, השימוש בערוצי תקשורת השונים הכוללים טלפון, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט(להלן – "קווי תקשורת"), כרוך בסיכונים מיוחדים, לרבות שצד שלישי יציג עצמו כאילו הוא העמית או מורשה/ים לפעול מטעמו. בשימוש בפקסימיליה – הסיכון של זיוף המסמך או חלקים ממנו לרבות חתימת העמית, או שההוראות יועברו בצורה משובשת או חלקית או למכשיר פקס אחר. בשימוש באתר האינטרנט – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי. אתר פסגות מזוהה באמצעות תעודה דיגיטלית המונפקת על שם החברה. לכל עמית שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנת סיסמה אישית .

יש להקפיד להקיש סיסמא זו באתר פסגות בלבד המזוהה עם התעודה הדיגיטלית (ראה כללים לגלישה בטוחה). בשימוש בדוא"ל – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי ושליחת מיילים בשמה של פסגות, וכמו כן פריצה לתיבת הדוא"ל של העמית. יש לציין שישנם באתר פסגות קישורים לאתרים חיצוניים שאינם תחת אחריותה של קבוצת פסגות- קבוצת פסגות אינה אחראית למדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים שקישוריהם מופיעים באתר, המדיניות תקפה לאתר קבוצת פסגות בלבד. בשימוש באתר, לרבות בשירותים הניתנים על ידי קבוצת פסגות במסגרת האתר, מבקר האתר מאשר כי ידוע לו כי קבוצת פסגות עושה כל שביכולתה להגן על המידע האישי, אך אין ביכולתה להתחייב שאמצעי הזהירות יספקו חסינות מלאה בפני חדירה למערכות קבוצת פסגות וכן לא תשא בכל אחריות במקרה של מידע שדלף ולמבקר לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או תלונה במקרה של חדירה כאמור.

בעת שימושו באתר, מבקר האתר מסכים ומאשר את תנאי מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של קבוצת פסגות. קבוצת פסגות רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן מדיניות זו מעת לעת ולפרסמה באתר. לפי-כך, מומלץ לשוב ולעיין בתנאים אלו מעת לעת.

לפני שימושך בשירותי האתר ממליצה קבוצת פסגות לקרוא את מסמכי "כללי גלישה בטוחה" ו"המנעות מהונאות באינטרנט". במקרה של חשש לדליפת מידע יש לפנות למוקד הטלפוני: 03-7968774 או 6707*