טפסים שימושיים - קופות גמל וקרנות השתלמות

לקוחות יקרים,

אנו מתכבדים להודיעכם כי ביום 30 בספטמבר 2021, הועברו קופת גמל לחסכון, קופת גמל לתגמולים וקופה אישית לפיצויים; קופת גמל לעמיתי חבר וקרן ההשתלמות, מניהולה של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "אלטשולר שחם").


האזור האישי של אלטשולר שחם יהיה זמין עבורכם החל מתאריך 18/10/2021.

עד למועד זה, ככל וברצונכם לבצע פעולות בחשבונכם, באפשרותכם למלא טופס לביצוע פעולות מהטפסים בעמוד זה.


פעולות עבורן יתקבלו מסמכי בקשה מלאים ותקינים באלטשולר שחם, יבוצעו החל מתאריך 18/10/2021 על ידי חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ בהתאם למועדים הקבועים בהוראות הדין. חשוב לציין כי הבקשות יבוצעו על בסיס יום העסקים בו התקבלה הבקשה בחברה.


טפסי בקשה דיגיטליים לביצוע פעולות:

טופס משיכה מקופת גמל>>

טופס משיכה מקרן השתלמות>> 

טופס משיכה בסכומים נמוכים>> 

טופס משיכת כספי נפטר>>

טופס מינוי מוטבים>>

טופס העברה בין מסלולים>>

טופס עדכון פרטים אישיים>>

טופס "הכר את הלקוח">>

טופס W9 >>

טופס CRS >>


טפסים לביצוע פעולות לשירותכם*:

טופס משיכה מקופת גמל>>

טופס משיכה מקרן השתלמות>>

טופס משיכה בסכומים נמוכים>>

טופס משיכת כספי נפטר>>

טופס מינוי מוטבים>>

טופס העברה בין מסלולים>>

טופס עדכון פרטים אישיים>>

טופס "הכר את הלקוח">>

טופס W9>> 

טופס CRS>>


*יש לשלוח טפסים אלו עם מסמכים נלווים לכתובת המייל Tfasim_psagot@altshul.co.il


למידע נוסף אודות קרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם, קופות הגמל של אלטשולר שחם, מדיניות ההשקעה, התשואות הכלליות ופרטי יצירת קשר, אתם מוזמנים להיכנס לאתר אלטשולר שחם.