איך תשיגו יותר בקופות הגמל שלכם?

בימים האחרונים פורסמו תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לשנת 2013. נתוני משרד האוצר מעידים כי בשנה החולפת השיגו הקופות תשואות בולטות. זוהי השנה השנייה ברציפות שבה מציגים מכשירי החיסכון הפנסיוני בישראל תשואה דו ספרתית, נתון אשר מדגיש את חשיבות בחינת ביצועי ההשקעות לאורך זמן.

מדובר בעדות נוספת לכך שההתמדה בהשקעה בשוק ההון משתלמת. גם אם לפרקים נרשמות ירידות שערים בשווקים, נתוני העבר מלמדים כי לאורך זמן ניתן להשיג בהשקעה בבורסה תשואה הגבוהה מריבית חסרת סיכון.

מנוע הצמיחה העיקרי והמכריע של קופות הגמל השנה היה העליות החדות שרשמו שוקי המניות בישראל ובעולם. בארץ, מדד ת"א 100 עלה ב-15% ואילו מניות השורה השנייה והשלישית רשמו עליות של למעלה מ-30%. מדד המניות העולמי של MSCI עלה ב- 23.5% ומדד S&P 500 בארה"ב ביותר מ-30%. סביבת הריבית הנמוכה תמכה באופן משמעותי ברווחי החברות שנהנו מעלויות מימון נמוכות ומהשיפור ההדרגתי של הסביבה הכלכלית.

עוד אפיק השקעה שהשפיע לחיוב על הביצועים של קופות הגמל היה שוק האג"ח בישראל, אשר רשם עליות שערים בשנת 2013, בניגוד למגמה בעולם. אגרות החוב הממשלתיות בארץ עלו ב-3.5% ואג"ח קונצרניות ב-9%, בזמן שאגרות החוב בעולם רשמו ירידה ממוצעת של כ-3%.

בהסתכלות קדימה, הכלכלה העולמית צפויה להמשיך במגמת ההתאוששות ההדרגתית גם בשנת 2014, כאשר מחירי המניות עדיין אטרקטיביים בנקודת הזמן הזו. על כן, אם השווקים ימשיכו באותה מגמה חיובית בתמיכת סביבת הריבית הנמוכה, סביר כי התשואות שירשמו קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בסוף השנה הנוכחית יהיו חיוביות.             

התשואה המוצגת הינה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול, מתוך אתר הגמלנט.