מאמר | הביטחון הפנסיוני שלך

 

על ארבעה יסודות עומד החיסכון לטווח ארוך: מחקר, ניהול סיכונים, רגולציה ושירות. קיום מרכיבים אלו יחדיו חיוני על מנת להקנות ביטחון פנסיוני לעמיתי הגמל, ולהצליח במשימת ניהול החיסכון עד לגיל הזהב.

​אנא שאלו עצמכם את השאלה הבאה; במידה והייתה נקלעים להרי ההימלאיה וסופת שלגים הייתה מונעת מכם לחזור רגלית לכפר ממנו יצאתם, במי הייתם בוחרים שיבוא לחלץ אתכם - גורם חילוץ מקומי בנפאל או יחידת החילוץ 669 של חיל האוויר? קשה לדמיין סיטואציה שבה ישראלי כלשהו לא היה מעדיף את חיל האוויר הישראלי. לא מפתיע, שכן במצב של סכנת חיים, אדם תמיד יבחר בגורם האמין ביותר ובזה שמשרה עליו את תחושת הביטחון הגבוהה ביותר. אולם, עד כמה שבחירה זו מתבקשת בזמן שחיינו על לשון המאזנים, בפועל, לא אחת אנו מקבלים החלטות בעלות השלכות מרחיקות לכת ללא מתן דגש מספק לאותם שיקולי ביטחון.
אחת הבולטות שבהן היא החיסכון הפנסיוני שלנו. אין זה סוד שבחירות שגויות במסגרת זו עלולות לפגוע ביכולתנו לחיות בכבוד וברמת חיים שאליה הורגלנו, כאשר נחליט לפרוש לגמלאות.

מחקר - הדרך היחידה להשקיע בתבונה

העידן הגלובלי מעמיד אותנו במבחנים לא פשוטים לעתים תכופות מבעבר. כמות השינויים הרבה, עוצמתם והשפעתם המהירה על חיינו מורגשת כמעט בכל אספקט. אותן תמורות תכופות מחייבות התמחויות פרטניות במגוון הרחב של מכשירי ואפיקי ההשקעה, וכן בהבנת השינויים הרבים ברמת המאקרו.
ההשלכה העיקרית לכך הינה הצורך ההכרחי בהשקעת משאבים גדולים במחקר לצרכי השקעה. בימינו, קיום מחלקות מחקר אשראי, חו”ל ונכסים לא סחירים, הוא חובה בנוסף על מחלקות המיקרו והמאקרו המסורתיות.

ניהול סיכונים - לצד ניהול ההשקעות

תהליך הגלובליזציה הרחיב את מגוון אפשרויות ההשקעה אל מעבר לים והכניס צורך חיוני נוסף בניהול החיסכון הפנסיוני - ניהול סיכונים. תחום זה מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך ניהול ההשקעות. פעילות ניהול הסיכונים נדרשת בראש ובראשונה להגדרת הסיכון, מדידתו ובחינת דרכים להקטנתו.
חסכונותינו חשופים בפני סיכונים רבים וביניהם סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכוני שער חליפין. התנודתיות העולה הפכה את תחום ניהול הסיכונים לנדרש בכל פעילות ניהול השקעות. במשבר הכלכלי האחרון קיבלנו הדגמה מדוע התפקיד כל כך הכרחי לניהול החיסכון בכלל והפנסיוני בפרט.

רגולציה - הבטחת קיום נהלים והוראות חוק

פעילותם של משרד האוצר והרשות לני”ע נובעת מהצורך להגן על הציבור ממעילות והונאות, למנוע הלבנת הון, ולקיים פעילות ניהול סיכונים שתמזער את הסיכון להפסדים בקופות. הרגולטורים מכבידים ובצדק את דרישותיהם מהגופים המנהלים את כספי הלקוחות והעמיתים.
פעילות מערך רגולציה וציות הינה הכרח בכל גוף מנהל וזאת על מנת להצליח, מעבר לעמידה המתבקשת בהוראות החוק, גם לקיים בקרת אשראי ראויה, ופיקוח על חשיפות מקסימליות של הקופות לני”ע ספציפיים, מנפיקים בודדים וגם ברמת קבוצת לווים.

שירות ותפעול - מחויבות לסטנדרטים גבוהים

לעתים תכופות מדי, כאשר עמית מבקש לבצע פעולה כלשהי, להחליף מסלול או לעבור קופה, או אף מעוניין רק בקבלת מידע אודות חסכונותיו, הוא עשוי להיאלץ לעבור דרך מספר גורמים שיעבירו אותו מהאחד לשני עד שיזכה לראות את בעייתו נפתרת. לצערנו, מדובר באירועים שכיחים, שיוצרים אי נעימויות עבור העמית ולעתים גם לתסכול רב מצידו.
אין פתרונות קסם למקרים אלו, פרט להשקעה מסיבית במערכות IT מתקדמות ותגבור עובדי תפעול ושירות, על מנת להעמיד מוקד שירות הזמין במרבית שעות היממה. ככל שמספר העמיתים גדול יותר, כך משחק היתרון לגודל תפקיד מפתח בנושא עלויות אלו. כפי שספק האינטרנט שלנו נדרש להעניק שירות מקצועי ותמיכה על בסיס יומי, כך גם מנהל הגמל אחראי לבנות תשתית איכותית ואיתנה לטובת העמיתים שלו.

חיסכון בידיים בטוחות

בסופו של דבר, ההחלטה על בחירת מנהל החיסכון הפנסיוני והמסלול המתאים לעמית חייבת לקבל משקל דומה להחלטות חשובות אחרות בחיינו, ולהיעשות תוך כדי מתן דגש למרכיבים השונים שעל בסיסם עומד האפיק. אכן יש גם חשיבות לגובה דמי הניהול הנגבים במסגרת החיסכון, אולם אסור לשכוח, כי בדומה להעדפתנו את חיל האוויר על פני גורם חילוץ אחר, כך גם עבור השקט והביטחון הפנסיוני שלנו מומלץ לבחור בגוף האיכותי והראוי ביותר שבו אנו סומכים להפקיד את חסכונותינו.