מאמר | סוף השקעה באפיון תחילה

 

הראלי האחרון בשווקים בשילוב הריבית הנמוכה גורמים למשקיעים רבים לתהות האם להשקיע את כספם בבורסה. אולם, לפני שאתם נוהרים לבחור ניירות ערך לתיק ההשקעות, קחו בחשבון שהשקעת חסכונותיכם טרם ביצוע אפיון מעמיק לצרכיכם - הנוכחיים והעתידיים - עלולה להיות טעות מרה

​ודאי מצאתם את עצמכם לא אחת בדילמה הבאה, עומד לרשותכם בחשבון הבנק סכום מכובד שהצלחתם לחסוך - ייתכן שמדובר ב 100- אלף ₪, או אולי סכום צנוע יותר - ואתם מחפשים מענה לשאלה האם עלי להשאירו כפי שהוא, כלומר ללא סיכון אך גם ללא ריבית, או שמא עדיף להסתכן ולהשקיעו בהשקעה בעלת פוטנציאל לתשואה?

כיום, נוכח שיעור הריבית המוניטארית האפסית, אין אפשרות להשיג תשואה חיובית משמעותית מבלי ליטול סיכונים כלשהם. אין ספק שהגעגועים לתקופות שבהן הריבית על פיקדון יומי הייתה דו- ספרתית גבוהה כיום יותר מתמיד. יחד עם זאת, עולה הצורך לבחון האם השקעת חסכונותינו עומדת בכנה אחד עם צרכינו היומיומיים והעתידיים.
בתקופה הנוכחית, עולה החשיבות לאפיין את אותם צרכים כדוגמת תשלומי מסים שוטפים לעירייה, מים, חשמל, חינוך לילדים, ביגוד והוצאות נוספות בהתאם לרשימה האישית שלכם. עד כאן בנוגע להוצאות היומיומית הרגילות, אך מה לגבי הוצאות עתידיות כגון החלפת המכונית המשפחתית, שיפוץ הדירה או בר מצווה לילד בעוד מספר שנים?

אמנם הטבע האנושי מוביל להדחקת הוצאות עתידיות אלו, אולם כדאי לשקול חלופות להיערך מראש להוצאות העתידיות על מנת להימנע ממצב בעייתי בבוא היום. מה הקשר בין אותן הוצאות להחלטה האם להשקיע את חסכונותיכם? ובכן, השקעה שאינה מתבססת על צרכי המשקיע, קרי מבנה ההכנסות וההוצאות העתידיות שלו, אינה יעילה!
זוהי הסיבה שבגינה אנו נדרשים לבצע ניתוח תזרימי מזומנים עתידיים טרם ההחלטה אם וכיצד להשקיע את כספנו בשוק ההון, או אפילו בתוכנית חיסכון בנקאית.

אני והבורסה - כמה זמן ביחד?

הרוב המוחלט של הציבור הישראלי ניזון על הנעשה בשוק ההון מהתקשורת. העיתונות הכלכלית ומהדורות החדשות בטלוויזיה וברדיו מדווחות באופן קבוע על התנודות בשערי המניות ואגרות החוב בבורסה. יחד עם זאת, אותו מידע בורסאי עצום שזורם באופן חופשי, אינו בהכרח הופך אותו לבקיא בתחום.

השקעה בבורסה היא לא אחת פונקציה של גיל המשקיע, אופיו ומידת היכרותו את שוק ההון. גילו של המשקיע רלוונטי מאחר ולרוב הוא מסגיר את ניסיונו בבורסה וחשוב מכך - את טווח הזמן שיש לו להשקעה. ככל שפרק הזמן ארוך יותר כך גובר הסיכוי שיוכל לקצור פירות מההשקעה.

לאופיו של המשקיע יש חשיבות גבוהה גם כן, אשר משליכה על יכולתו להתמודד עם אכזבות. במקרה של השקעה בבורסה, הכוונה ליכולתו לספוג הפסדים בתיק ההשקעות. באופן כללי, יש משקיעים שמוגדרים “נועזים” - הם מוכנים להיחשף לסיכון גבוה על מנת לנסות להניב רווחים גבוהים. בניגוד אליהם, קיימים משקיעים בעלי אופי סולידי מאוד שאינם מוכנים לקחת כלל סיכון ולכן מקומם לא בבורסה. יתר המשקיעים, שנמנים על מרבית הציבור הישראלי, הינם לקוחות שונאי סיכון במהותם, אך כאלו שמוכנים לקחת סיכונים סבירים על מנת לאפשר לתיק ההשקעות שלהם פוטנציאל לתשואה גבוהה מפיקדון.

היבט אחרון ובעל חשיבות בקשר בין המשקיע לבורסה הוא מידת ההיכרות של שוק ההון. קיימת שונות רבה בין משקיעים בידיעת סוגי ניירות הערך, החברות הנסחרות, ומכשירי ההשקעה הקיימים בבורסה. כמובן שככל שאופקי המשקיע בנושאי בורסה רחבים יותר, מתאפשר לו להבין את רמת הסיכון בהשקעה ולבחון את הלימותה לצרכיו ולאופיו באופן טוב יותר.

סיוע של גורם מקצועי

כאמור, מרבית ציבור החוסכים בישראל אינו בעל ניסיון או מומחיות רבה בהשקעות בבורסה. לפיכך, עולה הצורך אצל משקיעים להסתייע בגורם מקצועי שמכיר את שוק ההון על בוריו ולא פחות חשוב מכך - גורם שגם מכיר אותם אישית ואת צרכיהם השונים. בדרך כלל, הפנייה הטבעית של המשקיעים תהיה לחיכם של יועצי ההשקעות בבנקים, בסניף בו הם מנהלים את חשבונם. יתרונם המרכזי של היועצים הוא במידת הקשר עם הלקוח וההיכרות עם צרכיו.

רוב הלקוחות מנהלים את כל נכסיהם הנזילים באותו בנק, כך שהיועץ רואה את התמונה הכוללת של הלקוח: החל מההוצאות החודשיות השוטפות שלו, דרך התחייבויותיו העתידיות ומסגרות האשראי העומדות לרשותו וכלה במפת הנכסים של הלקוח - מהעו”ש והחסכונות הפיננסיים ועד לדירה בבעלותו.

הודות לאותו מידע פרטני ומקיף אודות הלקוח, יכול היועץ לייעץ ללקוח תוך שימת לב לפרטים שככל הנראה הלקוח אינו מודע למשמעותם. לדוגמא, הלקוח מחזיק בקרן השתלמות שאותה הוא מייעד לשיפוץ הבית, בעוד שסכום דומה עומד לרשותו בפיקדון בריבית מזערית. אולם, בקרן ההשתלמות יש יתרונות מיסוי שאינם קיימים בפיקדון, עובדה שלרוב נעלמת מעיני הלקוח אך ידועה ליועץ. לפיכך, ללא הסתייעות ביועץ, הלקוח חשוף לטעויות שיגרמו לו לשלם מסים גבוהים לחינם.

גורם נוסף שיכול לסייע באפיון צרכי הלקוח הוא מנהל תיקי השקעות. אמנם חלופה זו עומדת רק עבור משקיעים בעלי סך השקעה מינימלי של מאות אלפי ש”ח, אך מדובר במגבלה שחלק לא מועט מהציבור הישראלי עומד בה. השלב הראשון והמחייב בתהליך ניהול ההשקעות בידי מנהל תיקים הינו זיהוי ואפיון צרכי לקוח, בדומה לתהליך שפורט לעיל. חשוב לציין שזוהי חובתו הרגולטורית של כל גוף מנהל לבצע בחינת צרכים נאותה ללקוח המבקש שינהלו בעבורו כספים.

אפיון צרכי לקוח אינה המלצה - זאת חובה!

תהליך אפיון צרכי לקוח היא חובה המוכתבת מפורשות בידי הרשות לניירות ערך. סעיף 12 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, קובע את חובתו של בעל רישיון תקף של רשות ניירות ערך: “להתאים את הייעוץ, את השיווק או את אופי העסקאות שהוא מבצע בעבור הלקוח לצרכיו והנחיותיו של כל לקוח, לאחר שבירר עמו את מצבו הכספי, מטרות ההשקעה ונסיבות אחרות הרלוונטיות לעניין מתן השירות, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגבי אלה”.

חשוב להדגיש כי על אף שלזכות הלקוח עומדת זכות סירוב למסירת מידע, עמידתו על כך עלולה לפגוע בהליך ייעוץ או ניהול ההשקעות. בעל הרישיון מחויב לקיים את ההליך טרם השקעת כספי הלקוח. החובה כאמור מצביעה על חשיבות אפיון צרכי הלקוח כחלק הכרחי ובלתי נפרד מתהליך ניהול השקעות.
מחובתו של בעל רישיון “להקשיב” ללקוח ולא רק “לשמוע” את הלקוח וזאת על מנת לקבל תמונה מדויקת לגבי אפיון הלקוח והעדפותיו. יודגש כי ההליך עצמו לא רק מסייע לבעל הרישיון להתאים את הרכב התיק ומידת הסיכון אלא גם מסייע ללקוח עצמו בהגדרת מטרותיו והעדפותיו, ומגביר את רמת ההגנה על הלקוח.

בנושאים מסוג זה אין קיצורי דרך, הימנעות מאבחון מהימן של המשקיע, גילו, היכרותו את שוק ההון, יכולתו לספוג הפסדים, וכמובן - מבנה ההכנסות וההוצאות שלו, היא דרך כמעט בטוחה לעוגמת נפש ופגיעה בלקוח.
לכן, קחו בחשבון שהשקעה בבורסה אינה מתחילה בבחירת ניירות ערך מומלצים או באפיק השקעה פופולארי, אלא בראש ובראשונה בניתוח המשקיע עצמו וצרכיו.

חמישה צעדים הכרחיים טרם השקעת חסכונותיכם

. רכזו את ההוצאות השוטפות העיקריות שלכם
. בצעו ניתוח תזרים מזומנים המתבסס גם על הכנסות והוצאות עתידיות
. החליטו על פרק הזמן המינימלי להשקעה
. הגדירו לעצמכם את מידת ההפסד המקסימלית שאתם לספוג בתיק ההשקעות
. הסתייעו בגורם מקצועי כדוגמת יועץ השקעות בעת תהליך אפיון הצרכים
מקור: פסגות בית השקעות