מאמר | קטיפת פירות היישר מהעץ

 

דיבידנדים משולים לפירות הנובעים מהשקעה בחברות. לרוב, חברות בעלות מדיניות דיבידנד קבועה נוטות להיות יציבות ועמידות יותר בתנאי שוק קשים. כיצד נחשב תשואת דיבידנד של חברה ואיך ניתן להיחשף להשקעות מוטות דיבידנד?

השקעה בחברה משולה לרכישת זכויות בעלות על עץ. מרבית המשקיעים מחפשים עץ איתן בעל צמיחה יציבה המניב צל ופירות. בדומה לתפקידו של העץ להניב פירות, כך מטרתה העיקרית של חברה הינה יצירת רווחים עבור בעלי מניותיה. עץ בריא צומח בכל תקופה ומגדיל את פירותיו, וחלקם נקטפים על ידי בעליו. ההקבלה לכך הינה חברה מרוויחה וצומחת, כאשר חלק מרווחיה מופנים להשקעות נוספות בחברה לצורך צמיחה עתידית, והיתר מחולקים לבעלי המניות כדיבידנד. ככל שחברה רווחית יותר, כך עולה יכולתה לשלם דיבידנד גבוה יותר.

חברה רשאית לחלק דיבידנד למשקיעיה רק מתוך רווחים שרשמה ובהנחה שתוכל לקיים את התחייבויותיה לנושיה הקיימים, כאשר במידה והיא מעוניינת לעשות כן ללא עמידה בקריטריונים של הנ”ל, נדרש לכך אישור מיוחד של בית-משפט. הסיבה לכך בין היתר,
הינה שדיבידנד יחולק רק בחברות רווחיות. חברות הנוהגות לחלק דיבידנד באופן קבוע מאופיינות בתזרים מזומנים חיובי הגורם ליציבות פיננסית, ומאפשר להן ביצוע השקעות בחברה בתקופות של צמיחה, ויציבות בתקופות האטה עולמית ומשבר פיננסי.

אחת ההנחות הבסיסיות ביותר של הכלכלה היא שהמשקיע הממוצע הוא “שונא סיכון”. השקעה במניות של חברות המחלקות דיבידנד, מאפשרת למשקיע לצמצם חלק מהסיכון הטמון בהשקעה, היות והוא נהנה אחת לתקופה גם מתקבול כספי מזומן במקביל לרווח הון שהוא בגדר עובדה שאינה מוגמרת עד למימוש ההשקעה, כלומר מכירת המניות. ההעדפה להשקעה במניות של חברות המחלקות דיבידנד, שהינן לרוב מניות ערך ) Value ( בעלות מודל עסקי מוכח ולא “מניות חלום”, מצמצמת את הפגיעה בהן בתקופות של שווקים יורדים על פני מניות שלא מחלקות דיבידנד החשופות למימושים כבדים יותר בתקופה של ירידות חדות בשוקי המניות.

בנוסף, חלוקת דיבידנד מאפשרת לתגמל את כל בעלי המניות באופן שווה, בניגוד לחלוקת אופציות ובונוסים למנהלים ולבעלי השליטה. כמובן שחלוקת עודפי המזומנים לבעלי המניות, מחייבת את החברה לשמור על יעילות תפעולית גבוהה וחסכנות.

כיצד ניתן לחשב תשואת דיבידנד?

תשואת דיבידנד מבטאת את היחס בין הדיבידנד שחולק במזומן למניה, לבין שער המניה בבורסה בזמן חלוקת הדיבידנד. תשואת דיבידנד היא מדד לסך המזומן המוחזר לבעלי המניות בגין השקעתם במניות החברה. על מנת לחשב תשואת דיבידנד, יש לחלק את הדיבידנד למניה במחיר המניה הנוכחי. למרות שעל פניו נראה כמו חישוב קל, בפועל מדובר במשימה לא פשוטה שכן שיעור הדיבידנד שישולם אינו ידוע. קיימות שתי דרכים לחישוב תשואת הדיבידנד; הראשונה, שימוש בדיבידנד השנתי האחרון שחולק. התוצאה המתקבלת אינה מייצגת את תשואת הדיבידנד לשנה הבאה אך בקירוב מדובר באומדן לא רע. אפשרות נוספת היא חישוב על בסיס תחזית דיבידנד חזוי הנגזרת מהדעה הרווחת של אנליסטים המסקרים את החברה, או על פי מדיניות הדיבידנד המוצהרת של החברה. החלופה השנייה מקובלת יותר בשוק ההון, שכן היא מביאה בחשבון את פעילותה הנוכחית של החברה, והצפי
העתידי לרווחים שמהם יחולקו דיבידנדים. תשואת דיבידנד חזויה מסתמכת יותר על ציפיות ופחות על תוצאות העבר בחברה.

תיק השקעות מבוסס דיבידנד

על פי מחקר של חברת המדדים Dow Jones , במהלך עשר השנים מ- 1992 ועד 2001 - התשואה מהשקעה בחברות המחלקות דיבידנד הייתה גבוהה בכ- 17.1% מהתשואה הממוצעת בשוק המניות.
ההיגיון מאחורי הסטטיסטיקה הינו שבתקופות של ירידות בשווקים, יעדיפו המשקיעים לצמצם את הסיכון ולהעריך יותר “כסף מזומן ביד” כדוגמת דיבידנד, מאשר רווחי הון ‘על הנייר’ שעלולים להימחק בין רגע.

חשוב להדגיש כי המורכבות של איתור וניתוח מניות בעלות תשואת דיבידנד גבוהה, גורם למשקיעים לוותר מראש על אסטרטגיה של השקעה ישירה במניות מוטות דיבידנדים, כלומר מניות של חברות שמחלקות דיבידנד יותר מחברות אחרות. לפיכך, אפשרות נוספת לחשיפה למניות מוטות דיבידנד הינה באמצעות השקעה במכשירי השקעה על מדדי דיבידנד, המאפשר למשקיע ליהנות מתשואת דיבידנד גבוהה ומפיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי רחב.

בחירת המניות במדדים אלו מבוצעת לרוב על בסיס חברות המחלקות דיבידנד גבוה לאורך זמן, ומשקלן מושפע גם הוא מתשואת הדיבידנד של המניה ולא לפי גודלה, כנהוג במדדי השוק הרגילים.

חשוב להזכיר כי בשוק ההון, השינויים במחירי המניות נובעים בשל ציפיות המשקיעים לצמיחת החברות הנסחרות בבורסה. חלוקת דיבידנד הינה אמצעי של החברה להעביר למשקיעים מסר כי החברה איתנה, רווחית ומעניקה ערך למשקיעיה. לכן, באופן טבעי, משקיעים מעריכים שמניות של חברות שמגדילות לאורך זמן את הדיבידנד הנומינלי שהן משלמות באופן עקבי, תשגנה גם רווחי הון עדיפים. הסיבה לכך הינה שמשקיעים מתגמלים חברות המתנהלות בצורה יציבה וטובה לאורך זמן ומגדילות מעת לעת את הדיבידנד שלהן.