מאמר | גם תאגידים ועסקים קטנים צריכים לדעת לנהל כסף

 

חברות רבות, גדולות כקטנות, מחזיקות כיום בכספים נזילים רבים, חלקם נצברו מהרווחים של הפירמה ואחרים, כתוצאה מגיוס כספים בשוק ההון או בבנק.

בשנים האחרונות, על רקע הריבית הנמוכה שניתנת על פיקדונות בבנקים והתשואות הנמוכות באפיקים הסולידיים בשוק ההון, מתחדד הצורך להשקיע את עודפי החברה באפיקים בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר ובאופן זה, לאפשר לה להגדיל את מקורותיה העתידיים.

חשיבות סיווג מטרות הכספים

טרם ניתוב כספים פנויים להשקעה, הנקודה המרכזית שעליה קברניטי החברה נדרשים לתת מענה היא סיווג מטרות הכספים:
שימוש בהם כהון חוזר, לצרכי הזדמנויות או למטרות ארוכות יחסית.
בשתי המטרות הראשונות, נזילות היא מילת המפתח והדרך להפיק את המירב מהכספים הנזילים היא השקעה סולידית שתנצל יתרונות מיסוי ותחסוך בעלויות לחברה. קרנות כספיות לדוגמא, משלבות השקעה בנכסים שקליים סולידיים לטווח קצר תוך ניצול סביבת אינפלציה חיובית ליצירת חיסכון במס עבור המשקיע. זאת בשל העובדה כי משקיעים פרטיים וחברות ממוסים בגין הרווח הריאלי של ההשקעה, בניגוד לפיקדונות בהן המיסוי הוא על הרווח
הנומינלי. כך שבתקופות של אינפלציה חיובית וריבית נמוכה, לרוב תניב ההשקעה בקרן כספית תשואה עודפת על הפיקדון מטעמי מיסוי.
כאמור, לגבי כספים שמשמשים את הפעילות השוטפת: תשלומי שכר, ספקים, חלויות שוטפות וכן, כספים שייעודם לניצול הזדמנויות בתחום הפעילות של החברה כדוגמת רכישת מתחרה שנקלע לקשיים או שטח נדל”ן אטרקטיבי, אין מקום להשקעה בעלת פוטנציאל סביר להניב הפסדים בטווח הקצר לחברה.

לעומת זאת, כספים פנויים בקופת החברה שמיועדים למטרות ארוכות: החלפת משרדים, שיפוץ מפעל, רכישת נכס ועוד, הם כספים שדורשים ניהול ומעקב שוטף, וכמובן יש חשיבות להשיג עליהם תשואה על מנת להגדיל ככל הניתן את הון החברה. חלק גדול מהחברות והעסקים במשק מחזיקים את אותם כספים במזומן בעו”ש או בפיקדונות קצרי טווח. בהתאם לכך, התשואה בגין כספים אלו היא נמוכה מאוד על רקע סביבת הריבית הנוכחית בעולם. ניהול הכספים במסגרת תיק השקעות, באופן עצמאי על ידי מנהל הכספים של הארגון, דרך יועצי ההשקעות בבנקאות המסחרית או באמצעות מנהל תיקי השקעות עשויה להניב תוצאה טובה בהרבה.

לעתים תכופות, מדובר בפערים גבוהים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים בשנה, תלוי כמובן בהיקף הסכום הפנוי. לדוגמא, סך של חצי מיליון ש”ח שהופקד בפיקדון נושא ריבית שנתית בשיעור של 2% , צפוי להניב תוך שנה רווח של 10,000 ש”ח, לעומת
25,000 ש”ח במידה והכסף נוהל בתיק השקעות שהניב תשואה שנתית של 5% . ברמות תשואה אלו, הפער בין החלופות מתרחב בצורה משמעותית ככל שחולף הזמן, כפי שניתן לראות בטבלה המצורפת.
אחרי 3 שנים בלבד, ה”הפסד האלטרנטיבי” כתוצאה מהבחירה לשמור את הכספים בנזילות הוא כ 50,000- ש”ח.
כמובן שבסכומים גדולים יותר: 5 או 50 מיליון שקלים, הפער בין החלופות
צפוי להיות אסטרונומי.

מצטיינים בעסקים, פחות בהשקעת הרווחים

נושא השקעת הכספים הפנויים בארגון הוא נקודה מעניינת ששווה להתמקד בו. לרוב, מנהלי חברות יודעים ומצליחים להביא את החברות שבניהולן להישגים מרשימים ולרווחים נאים לבעלי המניות. הבעיה היא שאותם רווחים עודפים לא זוכים לתשומת לב ולמשאבים הניהוליים שמעניקים המנהלים להצלחתם בעסקים. מסיבה זו, יש מקום למנהלי כספים ובעלי עסקים להפנות את עודפי הרווחים לניהול השקעות דרך גורם מחוץ לארגון, יועצים
בבנקים או מנהלי תיקי השקעות. חשוב להדגיש כי השקעת הכספים באמצעות מנהל תיקים אינה גורעת מיכולת החברה להעמיד את הכספים כבטחונות לבנק או גורעת מאפשרותה לקבל אשראי. לא פחות חשובה מכך העובדה כי כספי החברה נשארים בחשבון הבנק של החברה ורק המנדט לניהול ההשקעות בחשבון ניתן למנהל התיק.

בחירת מנהל תיק השקעות

לאחר קבלת ההחלטה לנתב כספים פנויים לתיק השקעות, יש לבחון את האופציות הקיימות בשוק ולבחור מתוכם את הגורם המתאים ביותר לחברתכם. חשוב לציין כי ענף השירותים הפיננסיים מאופיין ביתרון בולט לגודל. בדומה לבנקים, גם לגופים מוסדיים גדולים המנהלים תיקי השקעות ונכסים פנסיוניים, יש יתרון אל מול מתחריהם בענף, ביכולתם להעניק שירות מקצועי ואיכותי לכל קהל יעד רלוונטי, מחברות ענק במשק ועד לבעלי עסקים ולפרטיים. מעבר לכך, עולם ההשקעות עבר תמורות מהותיות בשנים האחרונות בתחום הרגולציה, התפעול וניהול הסיכונים. מנהלי התיקים ונכסי הפנסיה הגדולים מחויבים כיום לסטנדרטים גבוהים ללקוחות ולעמיתים. ותק מנהלי ההשקעות, כמות בעלי הרישיון בבית ההשקעות והידע והמחקר העומד לרשותם העוסקים במלאכת ניהול ההשקעות הם גורמים מרכזיים בבחירת הגוף המנהל.

להפיק את המקסימום במיסוי

מעבר לניהול הכספיים הפנויים בחברה, ניתן להפיק תועלת כספית באמצעות ניצול יעיל של מערכת המיסוי. הטבות המס בחיסכון הפנסיוני הן הטבות משמעותיות שעשויות להגיע להיקף של כמה אלפי שקלים, ולעתים אף עשרות אלפים, שכתוצאה מחוסר ידיעה
או תשומת לב, אינן מנוצלות. עצמאיים, שכירים ובעלי שליטה זכאים להטבות ייחודיות מהמדינה בגין הפרשות לקופות הגמל, לקרנות הפנסיה וההשתלמות.
חשוב לנצל את ההטבות הללו עד תום, שכן הם משיגים מטרה כפולה: ראשונה וחשובה מכל, עצם החיסכון לגיל פרישה, ושנית, ניצול סעיפי ניכוי וזיכוי שמשמעותם קבלת החזר במס מהמדינה.
נושא המיסוי בא לידי ביטוי גם בהשקעת הכספים לטווח קצר. ניתן לבצע קיזוזי מס בין רווחים והפסדים בשוק ההון ובסוף השנה, חשוב לבצע תיאום מס על מנת לקבל החזרים על תשלומי מס עודפים.

יוצאים לדרך

לסיכום, השלב המקדים בתהליך הוא כאמור סיווג הכספים ומטרותיהם. כספים נזילים לשימוש שוטף יש להשקיע בהתאם באפיקים נזילים. את היתר, שאינם נחוצים לטווח הקצר, ניתן להפנות לניהול השקעות חיצוני ובכך להפחית מהעומס של מנהלי החברה ולאפשר להם להתמקד בהצלחה פעילות החברה.