מאמר | עושים סדר באשראי

 

מרבית הציבור בישראל אינו מודע לכך שאחד ממקורות האשראי הזולים במשק נמצא דווקא במכשיר החיסכון שרובנו מחזיקים: קופת הגמל וקרן ההשתלמות. איך נהנה מריבית אטרקטיבית בהלוואות?

​לרובנו, הצורך באשראי הוא חיוני ומהווה כלי מרכזי להרחבת קצב הצמיחה האישי שלנו. אנו נוהגים לצרוך אשראי בעת רכישת דירה (משכנתא), פתיחת עסק חדש ולעיתים אף לצרכים שוטפים. מרביתכם ודאי יסכים כי בשונה מעולם ההשקעות, בו שואפים להשיג את התשואה הגבוהה ביותר בהינתן רמת סיכון מוגדרת, בעולם האשראי, נשאף תמיד להשיג את החלופה הזולה ביותר. אם כך, כיצד ייתכן שחלק גדול מהציבור בישראל בוחר דווקא באפשרות מימון יקרה כשהוא נוטל הלוואה? התשובה לכך היא היעדר מודעות צרכנית, וכן, זמינות גבוהה יותר של אשראי יקר. היזכרו רגע בכמות הפעמים שהציעו לכם לחלק לתשלומים נושאי ריבית (קרדיט) ברשת השיווק שבה קניתם או בפרסומים של חברות כרטיסי האשראי שמציעות הלוואות לכל דורש.
באופן כללי, מרבית אפיקי האשראי החוץ-בנקאי טומנים בחובם ריבית גבוהה יחסית. יחד עם זאת, דווקא בעולם זה, יש אפיק אחד שמספק אשראי במחיר זול יחסית.

אשראי זמין בזול

 אפשרות זו, שאינה מוכרת לרוב הציבור, היא נטילת הלוואה כנגד קרן ההשתלמות או קופת הגמל שבה הנכם מנהלים את חסכונותיכם. לאור העובדה שהלווה מעמיד בטוחה לקופה - הצבירה שלו - מנהל הקופה מסוגל להעניק הלוואות בריביות אטרקטיביות למדי.
מדובר במנגנון דומה לנטילת משכנתא בעת רכישת דירה. כפי שהבנק זוכה לרשום אזהרה בטאבו על הנכס עד לפירעון מלא של הסכום שנטל הלווה, כך מנהל הקופה מעניק את ההלוואה על בסיס שיעור מהיתרה הצבורה של החוסך בקופה, כאשר הסכום הצבור שלו משמש כבטוחה למקרה שבו לא יוכל לפרוע את החוב.
בשני המקרים, עצם קיום הבטוחה מפחית את ההסתברות לאי פירעון החוב, ובהתאם לכך, רמת הריביות המוצעות בהלוואות מגובות בבטוחות כדוגמת המשכנתא וההלוואה מכספי קופה הן נמוכות משמעותית ביחס לאפשרויות המימון האחרות שקיימות בשוק.

באופן כללי, הריביות המוצעות לעמיתים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות נמוכות מריבית הפריים. שיעור הריבית תלוי במשך תקופת ההלוואה, כאשר התקופה המרבית הינה 7 שנים.
באשר לאופן ההחזר, באפשרותכם לבחור בין החזר חודשי קבוע של קרן וריבית לאורך חיי ההלוואה לבין החזר הקרן בתשלום אחד בסוף התקופה כאשר תשלומי הריבית מבוצעים באופן שוטף.

כרית בטחון

נשאלת השאלה מדוע חוסך שצבר כספים בקרן השתלמות או בקופת גמל יבקש ליטול ממנה הלוואה במקום פשוט למשוך את הכספים ולעשות בהם את השימוש המיועד להלוואה?
ראשית, חשוב להדגיש כי במידה והקופה אינה נזילה, משיכת
כספים ממנה צפויה לגרור תשלום קנס גבוה (עלול להגיע לכ 35%- מהצבירה).
שנית, גם במקרה של קופה נזילה, משיכה הינה פעולה בלתי הפיכה, שתבטל מיידית את היתרונות הייחודים של מכשירים אלו.
לא פחות חשוב, משיכת החיסכון הפנסיוני בטרם עת מפחיתה משמעותית את כרית הביטחון שלנו אל מול הוצאות בלתי מתוכננות בעתיד.
באשר לכדאיות הכלכלית של הלוואה על פני משיכה, נציין כי בטווח של מספר שנים, צפויים החוסכים לתשואה גבוהה יותר בקופה ביחס לשיעור הריבית הנגבה על ההלוואה בקופה. על כן, לא מן הנמנע שנוטל הלוואה מקופה ייהנה במהלך תקופת ההלוואה הן מעלות מימון זולה והן מתשואה בקופה.

חשוב להדגיש כי בעבור מנהל הקופה, זוהי דרך נוספת להרחיב את פיזור ההשקעות שלו ולהשיג תשואה עודפת על נכס חסר סיכון.
לסיכום, נטילת הלוואה מקופת הגמל או קרן ההשתלמות הינה דרך פשוטה וזולה לצריכת אשראי. תיקוני החקיקה בשנים האחרונות הרחיבו את הגמישות של מנהלי הקופות והעמיתים בתחום ההלוואות והאיצו את קצב השימוש במכשיר זה. מאחר וכולנו צרכני אשראי בדרך זו או אחרת, רצוי שנעשה זאת בדרך החסכונית ביותר.