מאמר | לשלב בין החיסכון המיידי לעתידי

 

מעבר לתיק ההשקעות הפיננסי, עומד לרשותנו גם חיסכון פנסיוני שמיועד ליום שבו נחליט לפרוש לגמלאות. כיצד ניתן ליישם אסטרטגיה כוללת שתשלב בין החסכונות הנזילים והחסכונות לטווח ארוך ואלו גורמים יש לקחת בחשבון במדיניות ההשקעה של מכשירי החיסכון השונים?

​במהלך חיינו הבוגרים אנו נוטים לצבור נכסים במסגרות שונות: קופות גמל וקרנות פנסיה שבהן הופקדו אחת לחודש כספים ממשכורתנו, תוכניות חיסכון שהפרשנו אליהן בהוראות קבע, קרנות נאמנות ותעודות סל שבהן השקענו ואולי גם דירה שנמצאת בבעלותנו.

יחד עם זאת, לרוב איננו מבצעים מעקב שוטף ורציף הבוחן את כלל הנכסים שברשותנו במכלול אחד. במרבית המקרים, הנכסים שלנו מוחזקים או מנוהלים על ידי גורמים שונים שאינם מתקשרים זה עם זה, ולעתים תכופות אינם מודעים לנכסים אחרים ולהתחייבויות שיש לנו. לא מדובר במקרה נדיר בו לחוסך ישראלי יש שני חשבונות בנק, שלוש קופות גמל, קרן השתלמות וקרן פנסיה.

לכן, במידה ואינכם מרכזים בעצמכם את כל המידע בגין אותם נכסים והתחייבויות שברשותכם, או מסמיכים גורם מקצועי שיבצע זאת עבורכם, אתם מסתכנים בקבלת החלטות חשובות על בסיס מידע חלקי בלבד.

ככל שחולפות השנים וגילנו עולה, הרציונל הכלכלי דורש מאיתנו למזער את רמת הסיכונים בחסכונותינו, אולם יישום מדיניות זו היא משימה קשה מאחר ונכסינו פזורים במקומות שונים בין מספר רב של מכשירי חיסכון. פיזור זה מקשה עלינו לקבוע את רמת הסיכון הכוללת בתיק הנכסים שלנו והאם היא תואמת לצרכים הנוכחיים והעתידיים שלנו.

חשוב לזכור שבסופו של דבר גם חלק מהחיסכון הפיננסי המצוי ברשותנו כעת יתווסף לחיסכון הפנסיוני שיצבר לאורך השנים וישמש אותנו בגיל הפרישה. אותו חיסכון פנסיוני מהווה כיום חלק אינהרנטי ממפת הנכסים הכוללת שלנו, כמובן יחד עם תיק ההשקעות הפיננסי. לפיכך, לא משנה מאיזו זווית ומאיזו נקודת זמן נבחן את פני הדברים, אנו חייבים להתייחס לכלל נכסינו וחסכונותינו במקשה אחת. באופן מעשי, , עלינו לאסוף ולרכז את כל המידע הרלוונטי אודות הנכסים וההתחייבויות, לבצע בגינם מעקב שוטף ולקבל החלטות שיהלמו את מכלול הנכסים והצרכים גם יחד.

מיסוי - מילה קטנה עם משמעות אדירה

בעולם ההשקעות, נמצא לרוב המשקיע בצד המשלם והמדינה בצד הנהנה. אך ישנם גם מקרים שבהם התמונה הפוכה. הנפוץ שבהם הינו החיסכון הפנסיוני. מדינת ישראל רואה חשיבות רבה בחיסכון פנסיוני לטווח ארוך ולכן קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים נהנים מהטבות מס ייחודיות לחוסך, בין אם הוא שכיר או עצמאי. הרציונל הכלכלי בהטבות אלו הוא לעודד את הציבור הישראלי להשקיע לטווח ארוך ולצבור כספים שניתן יהיה למשוך בעת הפרישה לגמלאות.

מכשיר חיסכון נוסף שזוכה להטבות מס ייחודיות הוא קרן ההשתלמות. בשונה ממכשירי החיסכון הפנסיוניים שהוצגו לעיל, שבהם לרוב זכאי העמית לקבלת קצבה חודשית או סכום הוני נזיל רק בהגיעו לגמלאות, קרן ההשתלמות מאפשרת שימוש בכספים למטרות שונות כבר לאחר שש שנות ותק בלבד.

חשוב לציין שמדובר במכשיר שייעודו אינו לגיל פרישה ונהנה מהטבות מיסוי, בניגוד לשאר מכשירי ההשקעה השונים, דוגמת פיקדונות, קרנות נאמנות ותוכניות חיסכון החייבות במס. כיום, מדובר בחיסכון הוני, הנהנה מהטבות מס.

עולה השאלה כיצד ניתן לנצל את הטבות המיסוי באפיקי החיסכון הפנסיוני על מנת להפחית את נטל המס בתיק ההשקעות הפיננסי. ובכן, הפיתרון לכך הוא ניהול תיק ההשקעות כחלק מראיה הוליסטית לכלל נכסי המשקיע.

להמחשת אופן הביצוע נציג את הדוגמא הבאה: לחוסך תיק השקעות פיננסי בסך 100,000 ש”ח וסכום דומה נזקף לזכותו במסגרת קרן ההשתלמות שלו. על פי רוב, הציבור הישראלי מחזיק בקופות גמל וקרנות השתלמות במסלול כללי. כלומר, מסלול שבו למנהל ההשקעות יש גמישות במדיניות ההשקעות בהתאם למגבלות בתקנון. אולם, ברוב המקרים יעמוד שיעור החשיפה של הקופה למניות בין 20% ל 35%- . מכאן נניח שגם קרן ההשתלמות של אותו חוסך מחזיקה בסדר גודל דומה מנכסיה במניות.

מאחר והחוסך בוחן את ביצועי תיק ההשקעות והחיסכון הפנסיוני בנפרד, הוא בוחר להכניס רכיב סיכון לתיק ההשקעות על מנת לנסות להגדיל את התשואה, אולם ראייה כוללת של נכסיו הייתה עשויה להניע אותו לתוצאה מיסויית טובה יותר - הגדלת הרכיב המנייתי בקרן ההשתלמות באמצעות מעבר למסלול בעל חשיפה מנייתית גבוהה יותר על חשבון הפחתת אותו רכיב בתיק ההשקעות. נדגיש כי המעבר בין מסלולים בקרן השתלמות אינו מהווה משיכה על פי חוק ולפיכך, לא פוגע כלל בוותק ובזכויותיו של העמית.

לפיכך, המסקנה המתבקשת היא שבבואנו להשקיע במניה או לחילופין בקרן נאמנות מנייתית עלינו לבחון תחילה האם התוצאה המיסויית של צעד זה הינה מתאימה ביחס לכלל הנכסים שברשותנו, כולל החיסכון הפנסיוני.

עזרה מקצועית לטובת הראייה הכוללת

אין ספק שיישום השילוב בין החיסכון הפיננסי לפנסיוני הוא משימה לא פשוטה. מסיבה זו, עבור מרבית הציבור עולה הצורך להסתייע בגורם מקצועי שעמו הם נמצאים בקשר רציף, ושמכיר את צרכיהם השונים. רוב הלקוחות הישראליים חושפים את מצבם הכספי בפני יועצי ההשקעות והיועצים הפנסיונים בסניף הבנק בו הם מנהלים את חשבונם, או לסוכן הביטוח האישי שלהם.

תפקידם של היועצים והסוכנים להתאים ללקוח את מכשירי החיסכון בהתאם לצרכיו ואופיו, תוך בחינת התמונה הכוללת של הלקוח: הן ההוצאות וההתחייבות העתידות שלו והן כלל נכסיו - מהדירה שבבעלותו ועד החסכונות הפיננסיים והפנסיונים שלו.

לסיכום, טרם קבלת החלטה הרת גורל לעתידכם הכלכלי, מומלץ להסתייע בגורמים פיננסיים ופנסיוניים מקצועיים שיעזרו לכם לנתח את מכלול הנכסים העומדים לרשותכם, ולבחון את תיק ההשקעות ביחד עם החיסכון הפנסיוני.