מאמר | אפשר להוציא יותר מהפיקדון

 

הקרנות הכספיות, שקיבלו בתחילת שנת 2013 זריקת עידוד מהמפקח על הבנקים, הפכו להיות המכשיר העדיף בישראל לניהול כספים נזילים

5 שנים לאחר שהרשות לני”ע הניחה את אבן הפינה להשקת קרנות כספיות בישראל, קיבל השנה הענף חיזוק משמעותי מכיוון המפקח על הבנקים, שקובע כי דין מק”מ וקרן כספית כדין פיקדון בנקאי. החל מתחילת 2013, חל איסור על גביית דמי משמרת ניירות ערך על נכסים אלו באופן שמעמיד את הקרן הכספית כאלטרנטיבה מספר אחת בישראל לחוסכים שמעוניינים בהשקעה סולידית מאוד.

להזכירכם, קרן כספית היא קרן נאמנות המשקיעה בנכסים הסולידיים ביותר לטווח קצר ונחשבת תחליף לפיקדון בנקאי קצר מועד(פק”מ). מדיניות ההשקעה של קרן כספית מוגבלת למשך חיים ממוצע (מח”מ) של כלל נכסיה - עד 90 יום ובאיכות הנכסים המותרים להשקעה. מדובר בעיקר בפיקדונות בנקאיים, תעודות פיקדון ג’מבו ואג”ח לא צמודות של ממשלת ישראל לתקופות קצרות.

ריבית גבוהה וזהה לכ-ו-ל-ם !!!

בניגוד לפיקדון רגיל, שבו היקף ההשקעה העומד בפני החוסך משפיע על גובה הריבית שיקבל וכמובן שככל שהסכום נמוך יותר כך תוצע לו ריבית נמוכה יותר, היתרון המהותי בהשקעה בקרן כספית היא שאין בה אפליה ושכל המשקיעים בה זוכים ליהנות מהיתרון לגודל של הקרן. באופן כללי, קרנות כספיות מקבלות על פיקדונות ריבית ג’מבו, שהינה קרובה מאוד לריבית בנק ישראל. כלומר, חוסך שברשותו 10,000 או 50,000 ש”ח יהנה מריבית מקסימלית בקרן הכספית במקום ריבית של כחצי אחוז בפיקדון הבנקאי.

חשוב לציין שלמוצר זה יש חלופה והיא המק”מ, אשר מונפק עד ידי בנק ישראל. היתרון בהשקעה במק”מ הוא ששיעור התשואה המגולם בו מקורב גם כן לריבית בנק ישראל. עם זאת, שני החסרונות הבולטים במק”מ ביחס לקרן כספית הם עלויות הקנייה והמכירה של המק”מ, אשר עלולות לנגוס ב- 0.2%-0.3% מהתשואה השנתית של החוסך וכן, המיסוי הנומינלי המוטל על המשקיע הפרטי.

בדומה לפיקדון בנקאי ולהשקעות לא צמודות אחרות, משקיע במק”מ נדרש לשלם מס של 15% על רווחיו, מבלי להתחשב בשיעור העלייה באינפלציה במהלך תקופה ההשקעה. למשל, השקעה במק”מ שמגלם תשואה שנתית ברוטו של 2%, צפויה להניב למשקיע פרטי ממוצע תשואה נטו של
1.4%-1.5% בלבד. כלומר, מרכיב העלויות והמיסוי עלול להגיע ליותר מרבע מהתשואה!

יתרון המס בכספית

לעומת זאת, בקרן כספית שמוגדרת כקרן נאמנות פטורה (רובן המוחלט של קרנות הנאמנות בישראל נכללות בהגדרה זו) ישלם המשקיע שיעור מס של 25% על הרווח הריאלי שהשיג במהלך תקופת ההשקעה. כלומר, במידה והתשואה בקרן עמדה על 2% וקצב האינפלציה באותה תקופה עמד על שיעור זהה, המשקיע לא ישלם כלל מס. במידה וקצב האינפלציה עמד על 1.6% למשל, שיעור שנרשם בפועל במהלך שנת 2012, המשמעות היא שהשקעה בקרן כספית הניבה למשקיע הפרטי תשואה נטו של 1.9%. מדובר בפער משמעותי בין הקרן הכספית לבין המק”מ וודאי ביחס לפק”מ, שמלכתחילה הציע ריבית נמוכה יותר לחוסכים.

חשוב להזכיר שעד לתחילת שנת 2013, בה הוחל האיסור לגביית דמי משמרת על קרנות כספיות ומק”מ, חלק מהמשקיעים בנכסים אלו נאלצו לשלם עמלה בשיעור של 0.4%-0.8% כדמי משמרת. לכן, חלק ניכר מפער התשואה בין מכשירי הנזילות הסחירים אל מול הפק”מ צומצם. כאמור, חסם זה הוסר השנה ועתה כל המשקיעים בישראל נהנים מפטור מלא מעמלת דמי משמרת בגין השקעה במק”מ ובקרנות כספיות.

כעת, כל מה שנותר לציבור החוסכים הוא לבדוק היכן מושקעות יתרות הנזילות שלו ולהסיט את הכספים לעבר האלטרנטיבה המשתלמת ביותר לדעתו מבחינה כלכלית.