מדריך | לדעת לקבל יותר מקרן השתלמות שמשתחררת

 

קרנות ההשתלמות של פסגות, מאפשרות לכם, שכירים או עצמאיים, לבחור את המסלול המתאים לכם, ולשנותו בכל עת, בהתאם לצרכיכם האישיים.

ההצטרפות לקרנות ההשתלמות, המאפשרות לחוסכים לחסוך עבור השתלמות מקצועית (בתום שלוש שנות חיסכון) או לכל מטרה אחרת (בתום שש שנים) ואף ליהנות, בחלק מהמקרים אשר נקבעו בחוק, מהטבות מס, מתבצעת בהליך פשוט ומהיר.

אנו בפסגות פועלים לניהול קרנות ההשתלמות של הלקוחות באחריות ומחויבות, תוך השקעת מירב המשאבים העומדים לרשותנו. בפסגות תמצאו אנשי מקצוע טובים ביותר, המתמחים בניהול קרנות השתלמות במסלולי השקעה שונים. אנו מתחייבים לשירות איכותי, מקצועי וזמין.

היתרונות שבחיסכון בקרנות ההשתלמות של פסגות

• ניתן לעבור לקרנות ההשתלמות של פסגות מכל חברה בקלות.
• קרנות ההשתלמות שלנו מאפשרות לכם ליהנות מהיתרונות והיציבות של בית ההשקעות הגדול בישראל.
• החיסכון בקרנות השתלמות ניתן למשיכה לצורך השתלמות מקצועית לאחר שלוש שנות חיסכון ולכל מטרה אחרת לאחר שש שנים.
• עצמאים נהנים מהטבת הוצאה מוכרת בגין חלק מההפקדות לקרן ומפטור ממס רווחי הון בעת המשיכה, עבור ההפקדות שבוצעו עד לתקרה המוטבת*.
• קרן השתלמות נזילה פטורה ממס רווח הון עד לתקרה המוטבת*.
אנו מציעים מגוון מסלולי השקעה המאפשרים בחירה בהתאם למאפיינים ולצרכים האישיים של כל אחד.
אנו מאפשרים הלוואות אטרקטיביות ללקוחות (בהתאם להוראות הדין ונהלי החברה).
• כאשר הקרן הופכת לנזילה, היא נשארת כזו ללא הגבלת זמן.
• כשהקרן נזילה, ניתן למשוך חלק מהכסף ואת היתרה להשאיר בקרן.

מושגים

הוצאה מוכרת

הוצאה מוכרת (מותרת בניכוי) הינה הוצאה שניתן לנכות מההכנסות של היחיד או התאגיד בעת חישוב חבות המס. כלומר מדובר בהקטנת ההכנסה החייבת במס.

התקרה המוטבת

הסכום המרבי שניתן להפקיד לקרן ההשתלמות, אשר הרווחים בגינו פטורים ממס. בעת משיכת הכספים כדין מקרן השתלמות, ישלם החוסך מס רווח הון (על הרווח הריאלי) עבור כספים שהופקדו מעל התקרה המוטבת. נכון לשנת 2013 התקרה המוטבת הינה: שכיר / בעל שליטה - עד 18,854 שקלים לשנה, עצמאי - עד 18,120 שקלים לשנה.

קרן השתלמות נזילה

המונח נזילות נלקח מעולם הפיננסים ומשמעותו כסף הניתן למימוש או משיכה בכל עת – כלומר סכום כסף שהנו זמין בכל רגע. כאשר החוסך בקרן השתלמות עומד בתנאי המשיכה שנקבעו בחוק (למשל, בתום שש שנות חיסכון) אז הכספים בקרן ניתנים למשיכה בכל עת ללא תשלום מס שבירה, והקרן מוגדרת כקרן השתלמות נזילה.

חיסכון הוני

בתום תקופת החיסכון הכספים ישולמו לעמית/חוסך כסכום חד פעמי.

וותק

פרק הזמן שחלף ממועד ההפקדה הראשונה לקרן ההשתלמות (משך חיי החיסכון או תקופת החיסכון בקרן)