מדריך | לדעת יותר על קרנות נאמנות

 

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה פופולארי בישראל המאפשר למשקיעים לרכוש מוצר המשקיע במגוון ניירות ערך על פי מדיניות השקעות מפורסמת מראש.

השקעה בקרן נאמנות מתאימה למשקיעים שאין להם היכולת להתעדכן באירועים בשוק ההון אשר עשויים להשפיע על נייר ערך זה או אחר. בנוסף, ההשקעה מתאימה למשקיעים שמעוניינים בחשיפה לניירות ערך שונים ובפיזור השקעתם, לרוב בעלויות נמוכות מהשקעה ישירה בהם.

למעשה, מדובר במכשיר המאגד משקיעים שונים (ללא היכרות ביניהם) במטרה להשקיע באופן משותף בניירות ערך סחירים, בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן. בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך, באמצעות קרן נאמנות ניתן להשיג פיזור השקעות רחב יותר, כלומר, להשקיע במספר ניירות ערך גדול יותר ובסוגים שונים של אפיקים, באופן המצמצם את הסיכון בהשקעה. בנוסף, מכשיר השקעה זה מאפשר להשקיע בסכומים קטנים יחסית וזאת בניגוד לתיק השקעות מנוהל המצריך הון ראשוני להשקעה.

יחידות השתתפות, מנהל ונאמן הקרן

קרן נאמנות מאפשרת למשקיעים לרכוש ניירות ערך באופן עקיף על ידי רכישת יחידות השתתפות של הקרן המקנות לרוכש זכות בנכסי הקרן. ערכן של כל יחידות ההשתתפות של הקרן הנו זהה.

החברה המנהלת את נכסי הקרן ומבצעת עסקאות רכישה ומכירה של ניירות ערך נקראת מנהל הקרן והיא פועלת בהתאם למדיניות ההשקעות המפורטת בתשקיף. מדיניות זו, היא שמגדירה את מרחב הפעולה של מנהל הקרן באפיקים השונים.

הפיקוח על קרנות נאמנות מבוצע בישראל על ידי הרשות לניירות ערך. בנוסף, מחויב מנהל הקרן למנות נאמן לקרן, כלומר, חברה המפקחת על הפעילות התקינה ועל עמידתו של מנהל הקרן בהגדרות התשקיף.

יתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות

נזילות

ניתן לרכוש יחידות בקרנות הנאמנות וליהנות מיכולת מימוש מהירה ונוחה בכל יום בו מתקיים המסחר בבורסה לניירות ערך, ללא התחייבות לפרק זמן החזקה מינימאלי. יודגש כי בקרנות הנאמנות המתמחות בניירות ערך הנסחרים בחו”ל, ניתן לבצע פעולות בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסות לניירות ערך בארץ.

פיזור

רוב קרנות הנאמנות מפזרות את השקעותיהן על פני מספר רב של ניירות ערך מסוגים שונים, בהתאם לאפיקי ההשקעה הקבועים במדיניות ההשקעות, על פי התשקיף של כל קרן.

גמישות

קרנות נאמנות מבצעות שינויים בהרכב הנכסים במסגרת מדיניות ההשקעות שלהן, תוך ניצול תנודות בשוק ובהתאם להתפתחויות במשק ובשוקי ההון בארץ ובעולם.

טרם ביצוע ההשקעה בקרנות נאמנות, כדאי להתייחס לכמה פרמטרים חשובים כמו סוג ההשקעה, רמת התנודתיות והסיכון וכן תקופת ההשקעה:

• אפיק השקעה ומדיניות השקעה - האם אתם מעוניינים בהשקעה במניות, באיגרות חוב, השקעה באפיק שקלי ועוד?
• סוג קרן הנאמנות- האם מדובר בקרן ישראלית, חו”לית, קרן המשקיעה בעיקר באג”ח ממשלתיות או קונצרניות, או קרן המשלבת בין אפיקי השקעה?
• רמת הסיכון – יש לבחון את רמת הסיכון בקרן ולהחליט האם הסיכון מתאים לאופי ההשקעה של המשקיע.
• ביצועים – בדיקת תשואות הקרן לאורך השנים (אם לא מדובר בקרן חדשה).
• דמי ניהול ועמלות - מומלץ לבחון את היקף דמי הניהול והעמלות הנוספות שאתם צפויים לשלם.
• שיקולי מיסוי - על פי מעמד המס של הקרן.

איך קונים ומוכרים קרן נאמנות?

רכישת קרנות נאמנות מתבצעת בעזרת יועץ השקעות אשר יוכל לספק מידע עדכני על כל קרנות הנאמנות הנסחרות בבורסה ולבצע פעולות קנייה ומכירה עליהן יוחלט בהתאם לצרכי המשקיע. בעלי חשבון באתר אינטרנט למסחר בניירות ערך יכולים לפעול באמצעותו.

איפה אפשר לקבל מידע על קרנות נאמנות?

כאמור, יועץ ההשקעות בבנק יכול לספק מידע עדכני ורלוונטי. מעבר לכך, ניתן לחפש מידע על קרנות נאמנות ומדיניות ההשקעות שלהן באתר הבורסה (www.tase.co.il). שם ניתן למצוא את תשקיף הקרן, לקבל פרטים על מדיניות ההשקעות של הקרן, על נכסי הקרן בסוף כל חודש, על העלויות השונות ועוד.

f