מדריך | לדעת יותר על חופשת לידה והכסף שלי

 

זה היה מרגש במיוחד, היום לו חיכית במשך תשעה חודשים (לפחות). עשית רשימות, הכנות וקניות – הכל כדי שהבית יהיה מוכן לרך הנולד, אבל האם זכרת לברר מהן זכויותייך בחופשת הלידה וכיצד לשמור על הזכויות הפנסיוניות שלך?

אז נכון, מהיום יש לך בוס או בוסית חדשים עם לא מעט דרישות, אבל כדאי שתזכרי לברר זאת לפני שיהיה מאוחר מדי, שכן גם לכך השפעה על התינוק/ת החדשים.

כמה מגיע לי?

כיולדת את זכאית לקבל מביטוח לאומי מענק לידה חד פעמי ודמי לידה בגין חופשת הלידה, וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

דמי לידה

לצורך חישוב דמי הלידה עבור שכירה, יילקחו בחשבון שלוש המשכורות האחרונות שלך לחלק ל- 90, ועבור עובדת עצמאית, תובא בחשבון הכנסתך המוצהרת, שעל בסיסה חושבו דמי הביטוח הלאומי ששילמת בשלושת החודשים האחרונים לפני יום הפסקת עבודתך.

על פי החוק, זכאית יולדת לדמי לידה מרביים עבור 14 שבועות (98 ימים) אם היא הפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון, וששולמו בעדה דמי ביטוח לאומי לפני יום הלידה במשך עשרה חודשים מתוך 14 החודשים שלפני הלידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני הלידה.

מחצית מדמי הלידה ישולמו אם שולמו דמי ביטוח בעבור ששה חודשים מתוך 14 החודשים שלפני הלידה. אם תרצי להאריך את חופשת הלידה, תוכלי לעשות זאת על חשבונך (כלומר, לא תקבלי שכר בעבור התקופה הנוספת) בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. שימי לב כי במקרים מסוימים, כמו למשל, אשפוז של התינוק או ריבוי עוברים, ניתן להאריך את חופשת הלידה.

דמי הלידה משולמים בתשלום אחד לחשבון הבנק כאשר הסכום המקסימאלי לתשלום גמלת דמי לידה ליום הנו 1,432.33 שקלים (נכון לינואר 2013). ניתן לחשב את דמי הלידה המגיעים לך במחשבון באתר ביטוח לאומי.

שכירה – יכול להיות שמגיע לך עוד

גם לאחר קבלת דמי הלידה, ביכולתך לתבוע הפרשים מביטוח לאומי אם המעסיק שילם לך תשלומים נוספים (כגון דמי הבראה, ביגוד, בונוס) המתייחסים גם לתקופה לפיה חושבו דמי הלידה שקיבלת.

כדי שתוכלי לקבל את ההפרשים, אם אכן מגיעים לך, עלייך לשלוח מכתב בקשה לתשלום אל מחלקת אמהות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך, ולצרף את תלוש השכר שבו נרשם התשלום הנוסף. יש לציין כי ניתן לעשות זאת עד שנה מהיום ששולם לך התשלום הנוסף על ידי המעסיק.

מענק לידה

כיולדת את זכאית גם מענק לידה לצורך השתתפות בהוצאות הראשונות בעקבות הלידה. המענק יועבר לחשבון הבנק שלך (אליו גם תועבר קצבת הילדים מידי חודש).

סכום מענק הלידה עבור הילד הראשון במשפחה הנו 1,719 ₪; עבור הילד השני – 773 ₪; עבור הילד השלישי וכל ילד נוסף באותה משפחה – 516 ₪; ליולדת שילדה תאומים הסכום הנו 8,594 ₪; ואילו מי שילדה שלישייה תקבל 12,891 ₪ (הסכומים נכונים לינואר 2013).

חופשת לידה – חשוב לדעת

בשנת 2010 תוקן חוק עבודת נשים והוארכה חופשת הלידה לעובדת שעבדה לפני צאתה לחופשת לידה לפחות 12 חודשים אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. על פי התיקון לחוק, חופשת הלידה הנה 26 שבועות (במקום 14 שבועות כפי שהיה עד לתיקון), מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער, והשאר אחרי יום הלידה.

חשוב להדגיש, כי הזכאות לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי נותרה בעינה, ומוגבלת לתקופה של 14 שבועות בלבד. עובדת אינה חייבת לנצל את 26 השבועות, ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מארבעה עשר שבועות.

החוק קובע גם כי חופשת הלידה לעובדת שלא השלימה שנת עבודה בטרם יצאה לחופשת לידה, תמשיך להיות 14 שבועות בלבד, מהם שבעה שבועות או פחות, כרצון העובדות לפני היום הלידה המשוער, והשאר אחרי יום הלידה.

כל עובדת זכאית לשהות בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, כאשר החופשה ללא תשלום מוגבלת לרבע ממספר החודשים שבהם עבדה העובדת אצל המעביד, פחות מספר השבועות שבהם עלתה חופשת הלידה על 14.

בכל מקרה, החופשה ללא תשלום תסתיים בחלוף 12 חודשים מיום הלידה.

שכירה – הגיע הזמן לדאוג לפנסיה שלך

כאמא, את ודאי מבינה, שהעתיד של ילדך תלוי גם בהתנהלות הפיננסית של שני הוריו. מעבר לפתיחת חיסכון על שמו, הרי שהחיסכון הפנסיוני שלך ושל בן זוגך הוא שיסייע להגן על ילדך ולשמור על איכות חייו אם חלילה לא תוכלו לעבוד מסיבה זו או אחרת. לכן, גם בחופשת הלידה חשוב לשמור על הפנסיה שלך.

אמנם דמי הלידה ישולמו לך ישירות מהביטוח הלאומי, אך ב-14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה, על המעסיק להמשיך ולהפקיד לחיסכון הפנסיוני ולקרן ההשתלמות שלך את הכספים המגיעים לך, בהתאם לשכרך.

יחד עם זאת, מאחר שגם את משתתפת בהפקדות החודשיות לפנסיה (אלו מנוכות מהמשכורת שלך מדי חודש), בתקופה זו, עלייך להמשיך ולשלם את התשלומים החלים עלייך. החוק קובע כי התשלומים ינוכו ממשכורת העובדת טרם היציאה לחופשת לידה או לאחריה, או לחילופין באמצעות מקדמות. על ידי המשך ההפקדות – את שומרת על זכויותייך הפנסיוניות.

יצוין, כי חלה על המעביד החובה להמשיך בהפקדות האמורות בתנאי שהעובדת עבדה אצלו שישה חודשים לפחות לפני תחילת הריונה. אולם אם החלטת להאריך את חופשת הלידה על חשבונך, המעסיק לא מחויב בהמשך ההפקדות הפנסיוניות עבור התקופה הנוספת.

מה צריך לעשות? על אף שבכל קרן פנסיה או ביטוח מנהלים יש תקופה מסוימת בה ניתן להפסיק להפקיד הפקדות שוטפות אך עדיין לשמור על הביטוח הפנסיוני, ההמלצה היא לא להסתמך על הביטוח האוטומטי, ולהתקשר לחברה המנהלת את קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים, או לסוכן הפנסיוני שלך, ולבדוק איתם מהי התקופה בה ניתן להפסיק להפקיד לפנסיה אך עדיין לשמור על הביטוח, ואם נדרש, להסדיר את נושא התשלום של הביטוח עד לחזרה לעבודה.

עצמאית בשטח

גם נשים עצמאיות המשלמות ביטוח לאומי זכאיות לדמי לידה על פי החוק. גם לעצמאיות דמי הלידה מחושבים על בסיס הכנסתן בשלושת החודשים שקדמו ללידה.

עובדת עצמאית מקבלת את תשלום דמי הלידה באופן אוטומטי, מבלי שעליה להגיש תביעה לביטוח הלאומי. בשלב הראשון, מקבלת היולדת את דמי הלידה על בסיס הכנסתה המוצהרת בשלושת החודשים שקדמו ללידה (על פיהם שילמה מקדמות), אך לאחר שהיא מגישה את הדו”ח השנתי, מבצעים חישוב נוסף של דמי הלידה המגיעים לה בהתאם להכנסה שהייתה בפועל.

במקרה כזה, אם ההכנסה הסופית הייתה נמוכה יותר – הרי שתצטרכי להחזיר לביטוח לאומי חלק מדמי הלידה שקיבלת, אך אם ההכנסה הייתה גבוהה יותר – הרי שביטוח לאומי יצטרך לשלם לך הפרשים.

מה צריך לעשות? מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון או עורך דין בנושא זה, שכן יש לכך השלכות על היקף דמי הלידה, בעיקר כאשר במקרים רבים, ההכנסה של עצמאית לאחר הלידה נפגעת. באשר להפקדות לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים, מומלץ שתצרי קשר עם החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני שלך או עם הסוכן הפנסיוני, ולוודא מה המשמעות של הפסקת הפקדות במהלך חופשת הלידה ובמשך כמה חודשים את יכולה להמשיך להיות מבוטחת גם אם לא תעבירי הפקדות לפנסיה שלך. בחלק מהמקרים, יהיה עלייך להסדיר את הנושא עם החברה המנהלת את הפנסיה וזאת על מנת לא לפגוע בביטוח הפנסיוני.

מתחלקים בחופשת הלידה?

החוק קובע כי בעל, וכן בן זוג שעונה על הגדרת החוק כ”ידוע בציבור”, יכול להחליף יולדת בחופשת הלידה, בתנאי שעברו ששה שבועות מיום הלידה, שאשתו זכאית לחופשת לידה והסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה, וכן שאשתו עבדה בתקופה שבה הוא שהה בחופשת הלידה. עוד נקבע כי עובד שאשתו זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות יהיה זכאי לחופשת לידה חלקית בת שמונה שבועות לכל היותר.

רק עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק ואשתו זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, יהיה זכאי למלא את חופשת הלידה של אשתו עד 26 שבועות.

במצב בו העובד עבד אצל אותו מעביד פחות משנה עד יציאתו לחופשת לידה, ואשתו עבדה שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפני יציאתה לחופשת לידה, העובד יהיה זכאי לחופשת לידה בת 14 שבועות בלבד, ולא בת 20 שבועות.

בכל מקרה, סך כל תקופת החופשה המגיעה לשני בני הזוג לא תעלה על חופשת הלידה שהייתה מגיעה לאם, לולא התחלפה עם בן הזוג.

מה צריך לעשות? בהיבט הפנסיוני, הזכויות של האישה חלות גם על הגבר, כלומר, על המעסיק שלו להמשיך להפקיד עבורו לחיסכון הפנסיוני ולקרן ההשתלמות (כאשר את חלק העובד על הבעל לשלם), ככל שעבד אצל אותו המעביד במשך שישה חודשים לפני תחילת הריונה של אשתו.

המדריך נכתב בסיוע משרד עו”ד נחום פינברג.