מדריך | לדעת לבחור נכון ביטוח חיים

 

יש דברים בחיים שאנחנו לא אוהבים לעסוק בהם, ואחד מהם, הוא ביטוח חיים. פסיכולוגית, קשה לנו לחשוב על משהו שלילי שיקרה לנו או למשפחתנו ואנחנו מעדיפים לחשוב על דברים אופטימיים יותר.

אבל למעשה, ביטוח חיים נועד להבטיח למשפחתנו ולנו הכנסה חודשית או תשלום חד פעמי במקרה של אסון, אשר יחסוך דאגות כלכליות מבני המשפחה ויבטיח את השמירה על רמת החיים אליה הם הורגלו, כך שחשוב מאוד לדאוג לכך.

בבואנו לרכוש ביטוח חיים עלינו לבדוק מספר פרמטרים. הראשון שבהם הוא מטרת הביטוח – האם מדובר בביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה, למקרה של מוות או לצורך לקיחת משכנתא, כמה כסף אנחנו יכולים להוציא על הביטוח מידיי חודש ואיזה מסלול הכי נכון עבורנו בהתאם למצבנו המשפחתי.

על מנת להחליט איזה ביטוח חיים לבחור, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי, החברה המבטחת או סוכן ביטוח, אשר יתאימו את הביטוח לצרכים הספציפיים של כל אדם.

להתאים את הביטוח לצרכים

אם תרכשו ביטוח אובדן כושר עבודה, תקבלו שקט נפשי בכל הקשור להכנסה החודשית שלכם ושל משפחתכם, גם במקרה בו לא תוכלו לעבוד בעבודה המתאימה להשכלתכם, הכשרתכם ונסיונכם. ישנה אפשרות להרחיב את הביטוח כך הפיצוי החודשי ישולם עבור אי יכולת לעבוד במקצוע הספציפי של המבוטח (נקרא בעגה המקצועית ביטוח אובדן כושר עבודה הכולל הגדרה עיסוקית).
סכום הפיצוי החודשי נקבע בהתאם לגובה ההכנסה של המבוטח ושיעור אובדן כושר העבודה בו הוא נמצא, כך שגם במקרה של תאונה או מחלה יתקבל פיצוי חודשי.

בביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) המוטבים שקבע המבוטח יקבלו את סכום הביטוח בתשלום חד פעמי במקרה מוות במהלך תקופת הביטוח (התוכנית לא כוללת מרכיב חיסכון).

בביטוח זה, סכום הביטוח נקבע על ידי החברה המבטחת וקבוע לכל תקופת הביטוח. במקרים מסוימים, ניתן גם לבחור בביטוח ריסק הבטחת הכנסה למשפחה, אשר כולל סכום ביטוח אשר ישולם למוטבים בתשלומים חודשיים.

ביטוח חיים למשכנתאות, או בשמו הנוסף - ריסק משכנתא, מיועד לכיסוי יתרת ההלוואה (המשכנתא) בבנק, במקרה של פטירת הלווה (המבוטח) חלילה. סכום הביטוח משתנה מדי שנה בהתאם ליתרת החוב. מדובר בביטוח שהבנק מחייב לעשות, שכן הוא מבטיח לגוף המלווה כי במקרה של מוות של הלווה, החברה המבטחת היא שתחזיר את יתרת המשכנתא.

איך מצטרפים לביטוח חיים?

1. ממלאים טופס הצעה לביטוח (בקשת הצטרפות לביטוח)
2. על סמך המידע שנמסר מחליטה החברה האם לקבלו לביטוח, את גובה הפרמיה לתשלום ואת תנאי הביטוח.
3. במסגרת תהליך זה למבוטח קיימת חובת גילוי: מתן תשובה בכתב (מלאה וכנה) למבטח על כל עניין מהותי שנשאל לגביו בהצעת הביטוח, למשל, מצב בריאות קיים, מחלה, עיסוק, תחביב מסוכן או עישון.
4. הצעת הביטוח כוללת בין היתר הצהרה לגבי נכונות הפרטים וכן ויתור על סודיות רפואית.
5. חשוב להדגיש שעצם מילוי הצעת הביטוח אינו הופך את המציע למבוטח, לשם כך עליו לקבל את הסכמת חברת הביטוח.

כיצד מחושבת הפרמיה לתשלום?

התשלום לביטוח חיים (הפרמיה) מחושב בהתאם לגיל המבוטח וסכום הביטוח. לכך ישנן תוספות בהתאם לאורך חייו של המבוטח:
תוספת מקצוע/תחביב מסוכן: תשלום תוספת לפרמיה בגין הסיכון המיוחד הנובע מעיסוק/תחביב.
תוספת מצב רפואי: מבוטח שמצב בריאותו מעלה את הסיכון לקרות מקרה הביטוח.
תוספת עישון, BMI: מעשן או מבוטח שהיחס בין הגובה והמשקל שלו גבוהים, מה שמעלה את הסיכון להתרחשות מקרה ביטוח.

חתמתי. אני מבוטח?

הביטוח מתחיל מתאריך תחילת הביטוח שביקש המבוטח, כפי שמופיע בדף פרטי הביטוח ובכפוף למספר תנאים עיקריים:
• שולמה פרמיה ראשונה (או לחלופין חוייב אמצעי תשלום).
• מיום הבדיקה הרפואית/חתימה על הצהרת בריאות ועד הסכמת החברה (חיתום) – לא חל שינוי במצב הבריאות, עיסוק או המקצוע של המבוטח שהיה משפיע על קבלתו לביטוח.
• בכפוף לתנאי הפוליסה. כך למשל, לרוב, הביטוח אינו מכסה התאבדות בשנה ראשונה.

איך לקרוא את פרטי הביטוח?

כל מבוטח מקבל חוברת של תנאי הפוליסה ונספח המצורף לפוליסה הכולל את דף פרטי הביטוח אשר מופק רק לאחר שההצעה עברה חיתום ואושרה הצטרפות המבוטח.

דף זה מפרט, בין היתר, את פרטי בעל הפוליסה, פרטי המבוטח ופרטי המוטבים, כמו גם את סוג הביטוח, סכום הביטוח, תקופת הביטוח, פרוט של הפרמיות (עבור משכנתא – כולל גם לוח סילוקין) וחלק מתנאי הביטוח.

שינוים בעיסוק או תחביב

חשוב לדעת מתי עליכם לעדכן את החברה המבטחת בשינויים שחלו בעיסוקכם
או בתחביבכם - בכל מקרה, מומלץ לפנות לחברה המבטחת או לסוכן הביטוח במקרה של ספק.

כך למשל, בביטוח חיים ובביטוח אובדן כושר עבודה אין חובה להודיע על החמרה במצבכם הבריאותי שחלה לאחר שאושרה הצטרפותכם לביטוח, אולם בביטוחים כגון אובדן כושר עבודה ובנכות ומוות מתאונה, במקרה של שינוי מקצוע, עיסוק או תחביב מסוכן יותר משהיה בעת עריכת הביטוח חובה להודיע על השינוי תוך 21 ימים.