מאמר | עוד שנה של ריבית נמוכה

 

גם השנה העברית החדשה צפויה להתאפיין בסביבת ריבית נמוכה, אשר תמשיך להשפיע עלינו רבות, הן כצרכנים והן כחוסכים.

​שנת תשע”ד צפויה להיות השנה השישית ברציפות שסביבת הריביות הריאליות בארץ ובעולם תמצא באזור האפס ואף מתחת לכך. אותה מדיניות מוניטארית מרחיבה, שהחלה בשנת 2008 כצעד תגובה של הבנקים המרכזיים למשבר האשראי העולמי, הושרשה בשנים האחרונות במרבית הכלכלות סביב הגלובוס כמדיניות שתומכת בהתאוששות ובצמיחה כלכלית.

ואכן, במבחן התוצאה, קביעת הריבית ברמה אפסית וההצהרות הפומביות החוזרות ונשנות של הבנקים המרכזיים כי זו תישאר ברמתה הנמוכה עד אשר הפעילות הכלכלית ושוקי התעסוקה יתייצבו בשיעורים משביעי רצון, משיגה עד כה את מטרותיה.
במבט קדימה לשנה העברית החדשה נשאלת השאלה איך תשפיע מדיניות זו, שאליה שותף גם בנק ישראל, עלינו הן כצרכנים והן כחוסכים.

שוק הדיור ימשיך לבעבע

השלכה מרכזית של סביבת הריבית הנמוכה על הציבור הישראלי היא כמובן עליית מחירי הדיור. בשש השנים האחרונות חווינו עלייה דרמטית של יותר מ- 80% במחירי הנדל”ן למגורים בארץ, שחלק ניכר ממנה נעוץ בירידת הריבית.

עבור משקי הבית, נוצרה בשנים האחרונות הזדמנות טובה לרכוש דירה למגורים בעלות מימון זולה משמעותית ביחס לעבר. אותם רוכשים פוטנציאליים ששקללו את ההחזר החודשי הנדרש ברכישת דירה מצאו, כי למרות עליית מחירי הדיור, ההחזר הנדרש מהם נותר סביר ביחס להכנסתם הפנויה. מצב זה התאפשר נוכח העובדה שעלות המימון התקופתית (רכיב הריבית במשכנתא) ירדה מהותית וקיזזה את השפעת העלייה במחירי הדיור.

עבור ציבור המשקיעים, המשבר העולמי לצד הירידה הדרמטית בשיעורי הריבית, הביאו רבים למשוך את כספם משוק ההון או להפנות כספים נזילים לשוק הנדל”ן המקומי שנתפש כעוגן של יציבות. משקיעי הנדל”ן בישראל נהנו משלוש מגמות מקבילות שתמכו בהחלטתם: ירידה בעלויות המימון (רכיב הריבית במשכנתא), עלייה בתזרים המזומנים הנובע מהנכס
(שכר הדירה) ועלייה בערך הנכס (מחירי הדיור).

אמנם בשנתיים האחרונות מצהירים קברניטי המשק כי הם מכירים ב’בועת הנדל”ן’ שהתפתחה בישראל, אולם פעולותיהם בשטח אינן מצליחות להניע את משקי הבית והמשקיעים להדיר את רגליהם משוק הדיור. מעבר לצורך החיוני להגדיל את היצע הדיור, חשוב להדגיש כי כל עוד הריבית במשק תיוותר ברמה נמוכה כל-כך, רכישת דירה בארץ, אם לצרכי מגורים ואם לצרכי השקעה, תמשיך להיראות אטרקטיבית לציבור הישראלי.

הגדלת הסיכון בהשקעות

השלכה נוספת של סביבת הריבית הנמוכה שמלווה אותנו מזה זמן רב, היא ההכרה הגוברת בקרב משקיעים בארץ ובעולם בנוגע לצורך להגדיל את רכיב הסיכון בתיק ההשקעות. מן הסתם, ריבית מוניטארית (כלומר ריבית הנקבעת על ידי הבנק המרכזי, ובארץ - ריבית בנק ישראל) נמוכה גוזרת ריבית נמוכה עוד יותר על הפיקדונות שלנו בבנקים. גם נכסים פיננסיים נוספים שנתפשים כסולידיים, כמו אג”ח מדינה ואגרות חוב של חברות בדירוגים גבוהים, מניבים כיום תשואה נמוכה למדי.

לפיכך, אנו סבורים כי הדרך לייצר בתקופה הנוכחית תשואה ריאלית חיובית בתיק ההשקעות עשויה להיות, בין היתר, באמצעות הגדלה באופן מבוקר של רכיב הסיכון. כלומר, הגדלת ההשקעה היחסית באפיק המניות, באפיק איגרות חוב בסיכון בינוני-גבוה וכמובן הגדלת ההשקעה במוצרים עוקבי נדל”ן (בעיקר בארה”ב, שם נרשמת כיום התאוששות בשוק זה).

לסיכום, הריבית היא הגורם הכלכלי המשפיע ביותר על חיינו והיא גם כלי מרכזי בניהול מדיניות כלכלית. לאור הבחירה של מדינות רבות בעולם, ביניהן ישראל, להמשיך במדיניות מוניטארית מרחיבה לאורך זמן ממושך, אנו צפויים להמשיך ולחיות תחת משטר של ריבית ריאלית אפסית. ההשלכות העיקריות של מדיניות זו היא המשך מימון זול לרכישת נדל”ן והגדלה של ציבור החוסכים ברכיב הסיכון בתיקי ההשקעות