טפסים דיגיטליים

לקוח יקר,

בין התאריכים 11-18 ביולי 2019 צפויה להתבצע הסבת מערכת של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהול פסגות.

בשל כך, במהלך ימים אלו, צפויים לחול עיכובים מסוימים בביצוע פעולות שונות, וביניהן משיכות והעברות כספים. 

אנו מתנצלים מראש ועושים כמיטב יכולתנו על מנת להעניק לכם שירות מיטבי ולמזער את העיכובים בתקופה זו.

במידת הצורך ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטל 6707*.

 

טופס עדכון פרטים אישיים

טופס הצטרפות והעברה לקופ"ג פסגות לעמיתי חבר - מעמד עצמאי

טופס בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה

טופס הוראת קבע לקופת גמל להשקעה 

טופס בקשת העברה בין מסלולים בקופת גמל להשקעה

טופס בקשת העברה בין מסלולים בקופת גמל ו/או קרן השתלמות

טופס בקשת בירור יתרה בפסגות

טופס בקשה למשיכת כספים מקרן פנסיה מקיפה / כללית

טופס בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר                                                               

טופס בקשה למשיכה מקופת גמל להשקעה

טופס בקשה למשיכה מקופת גמל

טופס בקשה למשיכה מקרן השתלמות

כרטיס עובד (טופס 101) למקבלי קצבה

טופס W9

העלאת מסמכים, תמונות וצירוף אישורים נדרשים