מגוון מסלולי השקעה

פסגות חיסכון כללי

מסלול השקעה גמיש. הקצאת הנכסים במסלול זה מבוצעת לפי שיקול דעת החברה, בהתאם להחלטות ועדות ההשקעות ובהסתמך על מחלקות המחקר המתמחות בפסגות.

הצג עוד >>


פסגות חיסכון עד 10% מניות

מסלול השקעה עם חשיפה מוגבלת של עד 10% במניות. יתרת הנכסים מושקעים באפיקי השקעה לפי שיקול דעתה של החברה כגון: פקדונות, אג”ח ממשלתי ואג”ח חברות.

הצג עוד >>


פסגות חיסכון אג״ח

מסלול השקעה שבו לפחות 75% מנכסיו יושקעו באג”ח ובלבד שלפחות 50% מהנכסים יושקעו באג״ח מדינה. יתרת הנכסים יושקעו לפי שיקול דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולתנאים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ ו/או בחו״ל.

הצג עוד >>
 


פסגות חיסכון מניות

מסלול השקעה שבו  לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות ובניירות ערך המירים  בארץ ובחו"ל.

הצג עוד >>
 


פסגות חיסכון מחקה מדדים (כללי)

מסלול השקעה שבו לפחות 75% מהנכסים יושקעו בהשקעות מחקות מדדים. יתרת הנכסים יושקעו לפי שיקול דעתה של החברה.  

הצג עוד >>                                
      

פסגות חיסכון מחקה מדדי מניות

מסלול השקעה שבו לפחות 75% מהנכסים יושקעו בהשקעות מחקות מדדי
מניות.


הצג עוד >>


פסגות חיסכון הלכתי

מסלול השקעה שבו הנכסים יושקעו לפי שיקול דעתה של החברה ובלבד שיבוצעו מבין הנכסים באים ובכפוף לכך שקיבלו הכשר הלכתי: אג”ח ממשלת ישראל ושל מדינות חו”ל, אג”ח הלוואות ופקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים, נגזרים, חוזים עתידיים ונכסים אחרים כפי שיוגדרו מעת לעת בתעודת ההכשר.

הצג עוד >>