פסגות חיסכון מחקה מדדי מניות

מסלול השקעה שבו לפחות 75% מהנכסים יושקעו בהשקעות מחקות מדדי מניות.
 
​>שווי נכסים 77 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2014

>אחוז השקעה מנייתי 82% נכון לתאריך 31/10/2014

​תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

 מחקה מניות.PNG

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/10/2014

הרכבים מחקה מניות.PNG

מידע ודוחות

דוח חודשי אוקטובר 2014 >>

דוח מרכיבי תשואה אוקטובר 2014 >>