פסגות חיסכון מחקה מדדים (כללי)

מסלול השקעה שבו לפחות 75% מהנכסים יושקעו בהשקעות מחקות מדדים. יתרת הנכסים יושקעו לפי שיקול דעתה של החברה. ​

>שווי נכסים 85 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2014

>אחוז השקעה מנייתי 33% נכון לתאריך 31/10/2014

​תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

 מחקה מדדים כללי.PNG

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/10/2014

מחקה מדדים כללי הרכבים.PNG

מידע ודוחות

 דוח חודשי אוקטובר 2014 >>

דוח מרכיבי תשואה אוקטובר 2014 >>