פסגות חיסכון מניות

מסלול השקעה שבו  לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות ובניירות ערך המירים  בארץ ובחו"ל.​

>שווי נכסים 118 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2014

>אחוז השקעה מנייתי כ- 89% נכון לתאריך 31/10/2014

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול​

מניות.PNG

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/10/2014

הרכבים מניות.PNG

מידע ודוחות

 דוח חודשי אוקטובר 2014 >>

דוח מרכיבי תשואה אוקטובר 2014 >>