פסגות חיסכון עד 10% מניות

מסלול השקעה עם חשיפה מוגבלת של עד 10% במניות. יתרת הנכסים מושקעים באפיקי השקעה לפי שיקול דעתה של החברה כגון: פקדונות, אג”ח ממשלתי ואג”ח חברות.

>שווי נכסים 4,398 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2014

>אחוז השקעה מנייתי 9% נכון לתאריך 31/10/2014

​תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

עד 10.PNG

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/10/2014

 עד 10 הרכבים.PNG

מידע ודוחות 

דוח חודשי אוקטובר 2014 >>

דוח מרכיבי תשואה אוקטובר 2014 >>