פסגות חיסכון כללי

מסלול השקעה גמיש. הקצאת הנכסים במסלול זה מבוצעת לפי שיקול דעת החברה, בהתאם להחלטות ועדות ההשקעות ובהסתמך על מחלקות המחקר המתמחות בפסגות.

 
>שווי נכסים 3,625 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2014

>אחוז השקעה מנייתי 33% נכון לתאריך 31/10/2014

תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול​

כללי אחוז.PNG

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/10/2014

הרכבים כללי1.PNG

 

מידע ודוחות 

 דוח חודשי אוקטובר 2014 >>

 דוח מרכיבי תשואה אוקטובר 2014 >>