פסגות חיסכון מנוהל

רוצים לחסוך עבור הילד או הנכד כדי לעזור להם כשיגדלו? מתכננים להחליף רכב או דירה? חולמים על נופש משפחתי? - מהיום, אפשר לחסוך יותר, לכל מטרה ובכל סכום*, במגוון מסלולי השקעה.
 
פסגות חיסכון מנוהל הנה פוליסת חסכון נזילה המאפשרת גמישות מרבית בניהול הכספים. ניתן לבצע הפקדה חד פעמית ו/או חודשית בכל סכום ובמגוון מסלולי השקעה, אותם ניתן לשנות בהתאם לצרכים האישיים וללא עלות. 

 

שם המסלול**
פסגות חיסכון הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של...

למידע נוסף
0.35%- ינואר-אפריל 2018
5% ינואר- דצמבר 2017
פסגות חיסכון מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה...

למידע נוסף
0.46%- ינואר-אפריל 2018
10.97% ינואר- דצמבר 2017
פסגות חיסכון פאסיבי מדדי מניות

נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות...

למידע נוסף
0.69%- ינואר-אפריל 2018
10.39% ינואר- דצמבר 2017
פסגות אג"ח עד 20% במניות

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
0.20%- ינואר-אפריל 2018
5.38% ינואר- דצמבר 2017
פסגות חו"ל

נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל, לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120%...

למידע נוסף
2.44% ינואר-אפריל 2018
1.81%- ינואר- דצמבר 2017
פסגות כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ"ה-1994.​

למידע נוסף
0.01%- ינואר-אפריל 2018
0.03%- ינואר- דצמבר 2017
פסגות חיסכון פאסיבי כללי

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת ועדת השקעות. 

למידע נוסף
0.10%- ינואר-אפריל 2018
6.45% ינואר- דצמבר 2017
פסגות חיסכון אג"ח

נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה...

למידע נוסף
0.32%- ינואר-אפריל 2018
4.13% ינואר- דצמבר 2017
פסגות חיסכון אג"ח עד 10% במניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה,...

למידע נוסף
0.20%- ינואר-אפריל 2018
4.94% ינואר- דצמבר 2017
פסגות חיסכון כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות.

למידע נוסף
0.08%- ינואר-אפריל 2018
6% ינואר- דצמבר 2017
f