יתרונות פסגות חיסכון מנוהל

 

 • פוטנציאל לתשואה עודפת על פני פקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיות*.
 • ניהול השקעות מקצועי שמבוצע על ידי מנהלי השקעות בעלי ניסיון רב שנים ובגיבוי מחקר מעמיק ושוטף של מחלקות המחקר בפסגות.
 • אפשרות ליהנות מהיתרונות של ניהול תיק השקעות גם בסכומים נמוכים.

 

 • הכספים נזילים למשיכה בכל עת, ללא קנסות ועמלות פירעון מוקדם
 • אפשרות לחיסכון בהפקדה חד פעמית ו/או בהפקדה חודשית לכל מטרה ולכל טווח השקעה.
 • ללא התחייבות לתקופת השקעה מינימאלית .

 

 • שבעה מסלולי השקעה לבחירתה, המאפשרים להתאים את רמת הסיכון לצרכים האישיים ולמצב השווקים הפיננסיים.
 • אפשרות לפיצול החסכונות למספר מסלולים ליצירת תמהיל ורמת סיכון אופטימאליים.

 

 • דמי הניהול מובטחים לאורך כל תקופת החיסכון.
 • ללא דמי ניהול מההפקדות, ללא דמי משמרת וללא שיעור הוספה.
 • מעבר בין מסלולי ההשקעה ללא אירוע מס וללא עלות.

 • ניתן למנות מוטבים לחיסכון.
 • ניתן לפתוח מספר תוכניות במקביל.
 • לרשות החוסך האפשרות לקבוע שם אישי עבור פוליסת החיסכון. לדוגמה:
    חיסכון לבר מצווה של עומר או חיסכון לאוניברסיטה של נועה

 

 

  

*אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בעת תקופה של סביבת ריבית נמוכה.

האמור לעיל הינו בכפוף לאישור חברת הביטוח. 
הסכום המינימאלי שניתן לחסוך במסגרת פסגות חיסכון מנוהל יקבע על פי מדיניות החברה מעת לעת. 
הכספים נזילים למשיכה בכל עת - בכפוף לתנאי הפוליסה והוראות הדין. 
מעבר בין מסלולי ההשקעה ללא אירוע מס וללא עלות - מס ריווחי הון נדחה לשלב משיכת הכספים מהפוליסה.

 

f