איתור תנאי פוליסה

מס' סידורישם התכניתסוגמתאריךעד תאריךמשווקת כיוםלהורדה
1אובדן כושר עבודה אלמוג-פיצוי ושחרורפרט-ריסק בלבד11/20079/2013לאלהורדה
2אובדן כושר עבודה שחרור מפרמיה- הגדרה עיסוקיתפרט-ריסק בלבד11/20079/2013לאלהורדה
3אובדן כושר עבודה טופז- פיצוי ושחרורפרט- ריסק בלבד11/20079/2013לאלהורדה
4אובדן כושר עבודה שחרור מפרמיה- הגדרה רגילהפרט- ריסק בלבד11/20079/2013לאלהורדה
5אובדן כושר עבודה חלקיפרט- ריסק בלבד11/20079/2013לאלהורדה
6החברה לנספח א.כ.ע למקרה תאונת דרכים או בעל צורך סיעודיפרט- ריסק בלבד11/20079/2013לאלהורדה
7הרחבה לנספח א.כ.ע פרנצ'יזהפרט- ריסק בלבד11/20079/2013לאלהורדה
8ביטוח נוסף במקרה של נכות עקב תאונהפרט- ריסק בלבד10/20079/2013לאלהורדה
9גדיש צמוד חשבון עד 17.5קבוצתי-ביטוח חיים5/2014---------כןלהורדה
10גדיש צמוד חשבון עד 18קבוצתי-ביטוח חיים5/2014--------כןלהורדה
11גדיש צמוד חשבון עד 35.5 קבוצתי-ביטוח חיים5/2014--------כןלהורדה
12מגן לחיים  פרט- ריסק בלבד9/20075/2014לאלהורדה
13ביטוח ריסק למשכנתאפרט-ריסק בלבד9/20075/2014לאלהורדה
14מגן מיוחדפרט- ריסק בלבד1/20089/2013לאלהורדה
15איזי לייףפרט- ריסק בלבד12/20089/2013לאלהורדה
16מוות מתאונהפרט- ריסק בלבד9/20075/2014לאלהורדה
17מגן לחייםפרט-ריסק בלבד6/2014-----כן להורדה
18פסגות למשכנתאפרט-ריסק בלבד6/201409/2015לא להורדה
19נספח-ביטוח מוות עקב תאונהפרט - ריסק בלבד6/201411/2017לא

 להורדה

20​פסגות חיסכון מנוהל​פרט - חיסכון טהור​10/2014​01/2015​לא​להורדה
21​פסגות חיסכון מנוהל​פרט - חיסכון טהור​01/2015​-----​כן​להורדה
​22פסגות משכנתא בזוג​פרט - ריסק בלבד​02/2015​-----​כן​להורדה
23​פסגות למשפחה​פרט - ריסק בלבד​10/2015​-----​כן ​להורדה
24​נספח פסגות חוסן​פרט - ריסק בלבד​01/2017​11/2017לאלהורדה
25​פסגות למשכנתאפרט - ריסק בלבד10/2015-----​כן ​להורדה
26​סאנופי ביטוח קבוצתי ריסק למקרה מוות​קבוצתי-ביטוח חיים​3/2014​3/2017​לא​להורדה
27​נספח-ביטוח מוות עקב תאונה​פרט - ריסק בלבד​12/2017​-----​​כן​להורדה
28​נספח פסגות חוסן​​פרט - ריסק בלבד​​12/2017​​-----​​כן​להורדה
29​

רשימת פעילויות ספורט אתגרי

12/2017​-----​​​כן​להורדה​

f