אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה של פסגות

ביטוח אובדן כושר עבודה מקנה שקט נפשי בכל הקשור להכנסה החודשית שלך ושל משפחתך, גם במקרה בו לא תוכל לעבוד. הביטוח נקבע בהתאם לרמת ההכנסה של המבוטח ועיסוקו, כך שגם במקרה של תאונה או מחלה יתקבל פיצוי חודשי.

התוכניות אינן פתוחות בשלב זה למצטרפים חדשים.

לתנאי הפוליסות ונספחיהן:

פוליסות ביטוח:

 

נספחי ביטוח: 
נספח אובדן כושר עבודה חלקי
נספח פרנציזה הרחבה לאובדן כושר עבודה
הרחבה אובדן כושר עבודה נכה או סיעודי