ביטוחי חיים למשכנתא

רוכשים דירה? מתלבטים איזו משכנתא לקחת? איזו הלוואה עדיפה? - בין אם רק התחלתם את שלב הבירורים, או אם אתם עומדים רגע לפני סיום תהליך לקיחת המשכנתא, עליכם להחליט כעת איזה ביטוח חיים למשכנתא לרכוש. ביטוח זה נדרש על ידי הבנקים על מנת להבטיח כי במקרה של מוות של הלווה, תפרע החברה המבטחת את יתרת המשכנתא.
פסגות חברה לביטוח מציעה מספר פתרונות אטרקטיביים לביטוח המשכנתא, העונים על צרכי הלקוח, מותאמים להיקף המשכנתא הנלקחת ומאפשרים חיסכון בדמי הביטוח.

למה חייבים לעשות ביטוח משכנתא?

במידה ונוטל המשכנתא נפטר, נותר הבנק עם חוב פתוח. בכדי להבטיח  את החזר המשכנתא, מחייב הבנק, בין היתר, קיומה של פוליסת ביטוח חיים לכל מי שלוקח את המשכנתא. גובה סכום הביטוח בפוליסת החיים למשכנתא נקבע על בסיס גובה ההלוואה, כך שבעת הצורך, סכום הביטוח שישולם יכסה את יתרת החוב לבנק.
אם סכום הביטוח גבוה מיתרת המשכנתא בזמן התשלום לבנק, היתרה משולמת למוטבים בהתאם לתנאי הפוליסה.

כיצד לבחור את ביטוח המשכנתא המשתלם ביותר?

 

פתרונות פסגות

חדש! ביטוח משכנתא בזוג

 
ביטוח חדש וייחודי המעניק כיסוי לשני בני הזוג, אשר כולל רק את הכיסויים הנדרשים על ידי הבנק וחוסך בעלויות הביטוח למשכנתא.

ביטוח משכנתא בזוג דומה לביטוחי המשכנתא המסורתיים מבחינת הכיסויים הנדרשים על ידי הבנק, אך עלותו נמוכה יותר מאחר שהוא אינו כולל תשלום נוסף עבור האפשרות של בן הזוג שנותר בחיים להמשיך את הביטוח גם לאחר שהמשכנתא כבר נפרעה או את האפשרות לקבל סכום כסף נוסף (מעבר לסכום הנדרש לפרעון המשכנתא) במקרה, שחלילה, שני בני הזוג נפטרו באותו המועד.
בנוסף, סכום הביטוח בפוליסה מופחת אחת לשנה במקביל לירידה בגובה המשכנתא, ומאפשר חיסכון כספי נוסף בפרמיה המשולמת.
לביטוח משכנתא בזוג ניתן להצטרף רק במצב בו שני בני זוג (או שני לווים) נוטלים את המשכנתא.
 

 

פסגות משכנתא


ביטוח חיים המותאם לציבור לוקחי המשכנתאות לצורך קבלת המשכנתא. 

סכום הביטוח בפוליסה משתנה אחת לשנה בהתאם ללוח הסילוקין המצורף לפוליסה (לוח הסילוקין נקבע בעת הפקת הפוליסה, בהתאם לתנאי המשכנתא וההחזרים הצפויים במסגרתה). באופן זה, לוקח המשכנתא נהנה מביטוח המותאם לצרכיו ולהיקף המשכנתא שלו, וחוסך תשלום דמי ביטוח מיותרים.

 

 

 

  נספח - ביטוח מוות מתאונה

f