מחלות קשות

פסגות חוסן - כיסוי נוסף למחלות קשות

התמודדות עם מחלה קשה מציבה בפני החולה ובני משפחתו אתגרים רבים. לאלו עלולה להתווסף מצוקה כלכלית, וזאת לאור פגיעה בהכנסות התא המשפחתי לצד עלויות טיפול גבוהות והוצאות נלוות. כיסוי פסגות "חוסן" מקנה פיצוי כספי בעת גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי חמור. הפיצוי מקל על התמודדות החולה ובני משפחתו עם הדאגה הכלכלית ומאפשר להם לממן טיפול רפואי איכותי ומתקדם.

קבלת פיצוי כספי במקרה גילוי של מחלה קשה או אירוע רפואי חמור
גובה הפיצוי נקבע בעת ההצטרפות, ואינו מותנה בעלויות הטיפול הרפואי או בהוצאות הנלוות.

הגנה כלכלית לחולה ולבני משפחתו
סכום הביטוח מסייע כלכלית למשפחה בהתמודדות עם המצב הרפואי החדש, ולשמור על רמת חיים נאותה בתקופת המחלה

התמודדות עם הוצאות רפואיות גדולות
סכום הפיצוי מאפשר למשפחה להתמודד עם ההוצאות הגדולות הנדרשות לטיפול במחלה ולהליך השיקום, כגון: מימון עזרה סיעודית, רכישת ציוד מתאים, אובדן הכנסה, התאמת הבית למצב הרפואי, ועוד.

עיקרי הפוליסה - מה חשוב לי לדעת?

 • הפוליסה הינה הפוליסה המקיפה והרחבה ביותר הקיימות כיום בשוק – מכסה 53 מחלות קשות ואירועים רפואיים חמורים (לרבות כיסויים בלעדיים לצנתור טיפולי, סרטן מקומי בצוואר הרחם, טיפול נמרץ הדורש הנשמה מלאכותית ועוד)* 
 • ניתן לרכוש פיצוי כספי בסכום חד פעמי של עד 700,000 שקלים, אשר ישולם  בעת גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי חמור מתוך רשימת המחלות המפורטות בפוליסה.
 • סכום הפיצוי נקבע בעת ההצטרפות, ואינו מותנה בעלות הטיפול הרפואי או בהוצאות בפועל.
 • הפוליסה מאפשרת ריבוי תביעות כנגד מחלות שונות מקבוצות מחלות שונות.
 • הפוליסה מותאמת לילדים במסגרת הפוליסה הורה יכול לרכוש :
  • כיסוי נוסף לילדים בתעריף קבוע (גיל כניסה מקסימאלי 17 וניתן להמשיך בתעריף קבוע עד גיל 25)
  • הפוליסה מאפשרת כיסוי לתינוקות מרגע שחרורם מבית החולים
  • הפוליסה מכסה מחלות ייעודיות לילדים לרבות סכרת נעורים, פוליו והפטיטיס.

 

לתנאי הפוליסה וגילוי נאות יתרונות המוצרטפסים רשימת המחלות

f