תגמולים לבעלי רישיון

בהתאם לחוזר מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי ("החוזר"), להלן מידע אודות תגמולים לבעל רישיון, הניתנים בעד עמידה בתנאי מבצע קידום מכירות של מוצרים פנסיונים ומוצרי ביטוח כהגדרתם בחוזר.

ביטוח

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.6.15 - 31.8.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.6.15 - 31.5.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.7.15 - 30.9.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 5.7.15 - 5.10.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.7.15 - 31.12.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.7.15 - 31.12.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.10.15 - 31.1.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.10.15 - 31.1.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.10.15 - 31.1.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.8.15 - 31.12.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.10.15 - 29.2.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.8.15 - 31.12.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.8.15 - 31.12.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.6.15 - 31.05.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.10.15 - 31.12.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.3.16 - 30.4.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.3.16 - 31.7.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.4.16 - 15.8.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 1.3.16 - 31.5.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 14.4.16 - 14.7.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא 22.5.16 - 31.12.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - ריסק חיים וריסק משכנתא  01/2017

 

משולב

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים, ריסק משכנתא וניהול תיקים 31.1.17 - 21.9.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים וריסק משכנתא 1.11.15 - 29.2.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים וריסק משכנתא 1.10.15-31.6.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים וריסק משכנתא 1.9.15-31.12.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים וריסק משכנתא 1.9.15-31.12.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים וריסק משכנתא 1.5.15-31.12.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים וריסק משכנתא 1.9.15-31.12.15

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות ריסק חיים וריסק משכנתא 1.10.15-31.1.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 10.2.16 - 30.4.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 23.2.16 - 30.4.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 10.5.16 - 10.8.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 1.5.16 - 31.7.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 1.4.16 - 30.6.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 1.5.16 - 31.12.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 22.5.16 - 31.12.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 18.5.16 - 1.8.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 22.5.16 - 31.7.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 1.6.16 - 31.12.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 20.6.16 - 31.12.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 10.6.16 - 10.08.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 01.6.16 - 31.10.16

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 01/2017

מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון - קופות גמל, קופות פיצויים, קרנות השתלמות וחיסכון מנוהל 03/2017

f