פניה לממונה על פניות הציבור

פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ

אופן הפנייה לממונה על פניות הציבור
ניתן לפנות אל הממונה לפניות הציבור בפסגות בדרך הנוחה לך - בדואר, בפקס או באמצעות דואר אלקטרוני.

בדואר
טניה גלדקוב - הממונה על פניות הציבור
פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ
אחד העם 14
תל אביב 6514211

בפקס
03-5106215


בדואר אלקטרוני

PniyotHatzibur@psagot.co.il

לתשומת לבכם - אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מס' תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. תיאור פרטי הפנייה.
ג. צירוף אסמכתאות תומכות.

הסבר אודות ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות  מבוטחים וחשבונות של מבוטחים שנפטרו

הליך בדיקת זכאות למשיכת כספים מחשבון מבוטח שנפטר

f