רשימת ספורט אתגרי המוחרגים בכיסוי מוות מתאונה ונכות מתאונה*

מועד עדכון: 01/06/2014

סידוריהפעילות
1איגרוף
2בנג'י
3דאייה
4החלקה בסקי מים
5החלקה בסקי שלג
6היאבקות
7מירוץ מכוניות
8סנפלינג
9ספורט מקצועי באמצעות אגודת ספורט כלשהי
10צלילה באמצעות מכשירים
11צניחה
12קרב מגע (לסוגיו)
13רחיפה
14רפטינג (מדרגה 3)

 
(*) בהתאם לסעיף 3.1.2 לתנאים הכלליים לביטוח נוסף זה

f